Behoeften

Onderstaande lijst van behoeften is niet uitputtend noch definitief. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.

Verbinding
Acceptatie, Affectie, Waardering, Erbij horen, Samenwerking, Communicatie, Nabijheid, Partnerschap, Gemeenschappelijk, Mededogen/compassie, Beschouwing, Samenhang, Inlevingsvermogen, Intimiteit, Liefde, Wederkerigheid, Zorg, Respect/zelfrespect, Veiligheid, Stabiliteit, Ondersteuning, Warmte, Vertrouwen, Geruststelling, Erkenning, Helderheid, Tederheid, Delen, Zien en gezien worden, Begrijpen en begrepen worden, Gehoord worden/aandacht, Bijdragen aan het verrijken van leven (eigen kracht inzetten).

Eerlijkheid
Authenticiteit, Integriteit, Aanwezigheid.

Spel
Vreugde, Humor.

Vrede Schoonheid, Heelheid, Gelijkheid, Harmonie, Inspiratie, Orde, Vervulling, Verbondenheid.

Fysiek welzijn
Lucht, Licht, Voedsel, Water, Aanraking, Rust/slaap, Beweging, Seksuele expressie, Veiligheid, Beschutting.

Betekenis Bewustzijn, Viering van het leven, Uitdaging, Helderheid, Bekwaamheid, Bijdrage, Creativiteit, Ontdekking, Effectiviteit, Werkzaamheid, Groei, Hoop, Leren, Rouwen, Deelname, Doel, Zelfexpressie, Stimulatie, Er toe doen, Begrip.

Autonomie
Keuze (dromen, doelen, waarden) Vrijheid, Onafhankelijkheid, Ruimte, Spontaniteit.

Brochure download

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de behoeften en gevoelens lijst aan.

Brochure download

Geweldloze Communicatie draagt bijzonder bij aan rust en onderlinge verbinding. Het verandert onbewust aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. Het leidt tot harmonie tussen mensen. Kiezen voor het aanleren en implementeren van Geweldloze Communicatie in je leven, reikt veel verder dan alleen het gebruik van andere woorden.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor particulieren aan

Brochure download

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan