Behoeften

Onderstaande lijst van behoeften is niet uitputtend noch definitief. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.

Verbinding
Acceptatie, Affectie, Waardering, Erbij horen, Samenwerking, Communicatie, Nabijheid, Partnerschap, Gemeenschappelijk, Mededogen/compassie, Beschouwing, Samenhang, Inlevingsvermogen, Intimiteit, Liefde, Wederkerigheid, Zorg, Respect/zelfrespect, Veiligheid, Stabiliteit, Ondersteuning, Warmte, Vertrouwen, Geruststelling, Erkenning, Helderheid, Tederheid, Delen, Zien en gezien worden, Begrijpen en begrepen worden, Gehoord worden/aandacht, Bijdragen aan het verrijken van leven (eigen kracht inzetten).

Eerlijkheid
Authenticiteit, Integriteit, Aanwezigheid.

Spel
Vreugde, Humor.

Vrede Schoonheid, Heelheid, Gelijkheid, Harmonie, Inspiratie, Orde, Vervulling, Verbondenheid.

Fysiek welzijn
Lucht, Licht, Voedsel, Water, Aanraking, Rust/slaap, Beweging, Seksuele expressie, Veiligheid, Beschutting.

Betekenis Bewustzijn, Viering van het leven, Uitdaging, Helderheid, Bekwaamheid, Bijdrage, Creativiteit, Ontdekking, Effectiviteit, Werkzaamheid, Groei, Hoop, Leren, Rouwen, Deelname, Doel, Zelfexpressie, Stimulatie, Er toe doen, Begrip.

Autonomie
Keuze (dromen, doelen, waarden) Vrijheid, Onafhankelijkheid, Ruimte, Spontaniteit.

Download brochure

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan

Download brochure

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken. 

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten