Behoeften

Onderstaande lijst van behoeften is niet uitputtend noch definitief. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.

Verbinding
Acceptatie, Affectie, Waardering, Erbij horen, Samenwerking, Communicatie, Nabijheid, Partnerschap, Gemeenschappelijk, Mededogen/compassie, Beschouwing, Samenhang, Inlevingsvermogen, Intimiteit, Liefde, Wederkerigheid, Zorg, Respect/zelfrespect, Veiligheid, Stabiliteit, Ondersteuning, Warmte, Vertrouwen, Geruststelling, Erkenning, Helderheid, Tederheid, Delen, Zien en gezien worden, Begrijpen en begrepen worden, Gehoord worden/aandacht, Bijdragen aan het verrijken van leven (eigen kracht inzetten).

Eerlijkheid
Authenticiteit, Integriteit, Aanwezigheid.

Spel
Vreugde, Humor.

Vrede Schoonheid, Heelheid, Gelijkheid, Harmonie, Inspiratie, Orde, Vervulling, Verbondenheid.

Fysiek welzijn
Lucht, Licht, Voedsel, Water, Aanraking, Rust/slaap, Beweging, Seksuele expressie, Veiligheid, Beschutting.

Betekenis Bewustzijn, Viering van het leven, Uitdaging, Helderheid, Bekwaamheid, Bijdrage, Creativiteit, Ontdekking, Effectiviteit, Werkzaamheid, Groei, Hoop, Leren, Rouwen, Deelname, Doel, Zelfexpressie, Stimulatie, Er toe doen, Begrip.

Autonomie
Keuze (dromen, doelen, waarden) Vrijheid, Onafhankelijkheid, Ruimte, Spontaniteit.

INFORMATIE EN MAATREGELEN ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS

We gaan weer verder met onze LIVE trainingen!

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij VINE. Al onze trainingen en opleidingen vinden plaats volgens de laatste richtlijnen (14/01) van het RIVM.