Gevoelens bij niet ingevulde behoeften

Gevoelens die aanwezig kunnen zijn wanneer behoeften niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om woordenkennis over gevoelens te verhelderen en te vergroten. Deze opsomming heeft niet de pretentie uitputtend of definitief te zijn.

Aarzelend, Afgemat, Angstig, Bang, Bedroefd, Bedrukt, Bekommerd, Beverig, Bevreesd, Bezorgd, Boos, Chagrijnig, Doodsbang, Eenzaam, Ellendig, Futloos, Geagiteerd, Gefrustreerd, Geïrriteerd, Gekweld, Gekwetst, Geprikkeld, Geschokt, Gespannen, Knorrig, Koel, Koud, Kwaad, Melancholiek, Miserabel, Mistroostig, Moe, Moedeloos Machteloos, Narrig, Nerveus, Netelig, Onbehaaglijk, Ongeduldig, Ongelukkig, Ongemakkelijk, Ongerust, Onrustig, Onthutst, Ontsteld, Ontzet, Onzeker, Opgelaten, Overstuur, Overweldigd, Paniekerig, Perplex, Razend, Rusteloos, Slaperig, Smartelijk, Somber, Treurig, Triest, Uitgeput, Van streek, Verbaasd, Verbijsterd, Verlangend, Vermoeid, Verontrust, Verschrikkelijk, Verslagen, Vervelend, Vervreemd, Verward, Wanhopig, Warm, Weemoedig, Zenuwachtig, Zwaar.

INFORMATIE EN MAATREGELEN ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS

We gaan weer verder met onze LIVE trainingen!

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij VINE. Al onze trainingen en opleidingen vinden plaats volgens de laatste richtlijnen (14/01) van het RIVM.