Conflictbemiddeling/Mediation

Het totaal pakket Conflictbemiddeling/Mediation bestaat uit 4 uitdagende modules, verdeeld over 12 dagen. Voordat je aan dit ontwikkelingprogramma begint, heb je een vooropleiding van minimaal 2 dagen introductie training Geweldloze Communicatie nodig.

De modules: 
Conflictbemiddeling 1 (2 dagen) 
Conflictbemiddeling 2 (4 dagen) 
Herstelgesprekken (4 dagen)
Groepsmediation  (2 dagen)

Je integreert hiermee krachtig de vaardigheden en interventies van Conflictbemiddeling en Mediation vanuit de specifieke en toegepaste methodiek van Mediate your Life. We bieden je een aantrekkelijk financieel voordeel van 10 % op dit totaal pakket van 3 modules. In plaats van € 2.370,- betaal je € 2.100,00.
12 dagen training = 11 betalen. 

Deze opleiding wordt door Jan van Koert en Sonja van der Meulen beiden zeer ervaren gecertificeerde trainers uit het VINE Trainerscollectief gegeven.

Praktische informatie:

 • Gewenste vooropleiding: 4 dagen vooropleiding door een gecertificeerde trainer. Heb je een andere vooropleiding? Neem dan gerust contact met ons op welkom@vinetraining.nl
 • Locatie: Tenniscentrum Heuvelrug, Doorn
 • Aantal deelnemers: 6-12
 • Tijden: Inloop vanaf 09.30 uur, aanvang 10.00 uur einde 17.00 uur
 • Data: Module 1 25 en 26 februari 2020 (start) Module 2 27 t/m 30 maart 2020 Module 3 08 t/m 11 mei 2020

Een tweedaagse training in mediation vaardigheden
Conflicten kosten energie. Als we tot over onze oren in een conflict zitten, is het moeilijk om onze verbindende vaardigheden te benutten. Als het lukt om ruimte te creëren rond onze conflicten, komen we uit bij gesprekken vol verrassing, opluchting en bereidheid elkaar tegemoet te komen.

Herken je dit? Heb je al ervaring met Geweldloze of Verbindende Communicatie? En wil je concreet aan de slag met een aantal vaardigheden die je helpen (bij conflicten van jezelf en tussen anderen) om te bewegen van verwijdering naar verbinding? Dan is deze tweedaagse introductietraining Conflictbemiddeling 1 geknipt voor jou.

De onderwerpen van deze training:

 • Conflictbemiddeling/Mediation: gesprekken benaderen vanuit een mediatorrol
 • Twee fasen, vijf stappen en een basisaantal vaardigheden bij conflictbemiddeling
 • Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf én met partijen als mediator
 • Van meningen naar menselijkheid: verbinding tussen partijen versterken met empathie
 • Van verwachtingen naar verzoeken: uitkomen bij specifieke, wederzijdse, verzoeken en afspraken

Ben je enthousiast en gretig uit deze training gekomen en wil je je verder verdiepen in mediation vaardigheden die ‘zoden aan de dijk’ zetten? Dan kun je instromen in de vervolg opleidingen: Conflictbemiddeling 2Herstelgesprekken of de training Groepsmediation.

Bij het volgen van Conflictbemiddeling 1 en Conflictbemiddeling 2 ontvangen alle mediators aangesloten bij MfN 35PE punten!

Praktische informatie

Een vierdaagse training gericht op het voorbereiden, uitvoeren en afronden van een gesprek tussen twee anderen.
Je hebt vier of meer dagen training gevolgd rond Geweldloze Communicatie. Je bent enthousiast over de inzichten en handvatten die geweldloze communicatie je biedt om steeds weer terug te komen bij verbinding. Je bent betrokken bij gesprekken tussen anderen waarbij mensen elkaar met moeite of helemaal niet lijken te begrijpen. Gesprekken waarin beiden gelijk menen te hebben en weinig bereid zijn op zoek te gaan naar oplossingen waarbij iedere behoefte telt. Je vingers jeuken om bij dat soort gesprekken jouw verbindende vaardigheden in te zetten.

Herken je dat? Is het je wens om een professionele en positieve inbreng te leveren in het herstel van relaties? Wil je aan de slag om een aantal vaardigheden die je al hebt, uit te breiden en te versterken zodat je ze met groeiend gemak kunt inzetten bij conflicten van anderen? Dan is deze vierdaagse introductietraining Conflictbemiddeling 2 geknipt voor jou.

De onderwerpen die in deze training aan bod komen:

 • Conflictbemiddeling/Mediation: gesprekken benaderen als mediator
 • Twee fasen, vijf stappen en negen vaardigheden bij conflictbemiddeling
 • Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf als mediator
 • Van meningen naar menselijkheid: verbinding versterken met empathie
 • Van verwachtingen naar verzoeken: uitkomen bij specifieke verzoeken en afspraken
 • Gesprekken voorbereiden met partijen: vijandbeeldproces in premediation
 • Gesprekken evalueren met of zonder partijen

Vervolg: Als je enthousiast en gretig uit deze training bent gekomen en je verder wilt verdiepen in aspecten van mediation, dan kun je instromen in de training Herstelgesprekken of de training Groepsmediation.

Bij het volgen van Conflictbemiddeling 1 en Conflictbemiddeling 2 ontvangen alle mediators aangesloten bij MfN 35PE punten!

Praktische informatie

Een vierdaagse training gericht op het voeren en ondersteunen van gesprekken die gaan over emotionele pijn en onbedoelde gevolgen van wat we doen.
Alles wat we zeggen of doen, is een uiting van een behoefte. Die behoeften delen we als mens. We verschillen in de keuzes die we maken om behoeften in te vullen. Conflicten doen zich voor op het niveau van die keuzes, de hele dag door. We zeggen en doen dingen, om er vervolgens achter te komen dat onze woorden en daden allerlei onbedoelde gevolgen hebben. En als we gewend zijn te denken en praten in termen van wie de schuld heeft, wie gelijk heeft en hoe het hoort, is de kans groot dat we elkaar niet werkelijk horen en zien. Zo ontstaan oud zeer, wrok, schuld, schaamte en andere drempels tot verbinding in en tussen mensen.

Herken je dit? Misschien ken je situaties waarbij je iets gedaan hebt waarvan je spijt hebt of die iemand anders je kwalijk neemt. Situaties die heel lastig bespreekbaar zijn, omdat een gesprek met de snelheid van het licht terechtkomen in boosheid, schaamte, verdriet en/of angst. En dan vooral gaan over wie de schuld had, over wie gelijk heeft. Of misschien ben je betrokken bij gesprekken tussen anderen bij wie dit speelt. Als partner, als ouder, als collega of als mediator bijvoorbeeld. Hoe ondersteun en voer je een gesprek zodat er werkelijk ruimte ontstaat voor erkenning van wat gebeurd is en voor herstel van de relatie?

Als dat je bezighoudt, en je hebt eerder tenminste de tweedaagse Conflictbemiddeling 1 gevolgd, dan is deze training geknipt voor jou.

De onderwerpen die in deze training aan bod komen:

 • Conflictbemiddeling/Mediation: gesprekken benaderen als mediator bij heling van emotionele pijn en verzoening
 • Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf om in contact te kunnen blijven met de ander
 • Van meningen naar menselijkheid: vier facetten van empathisch luisteren
 • Vaardigheden verdiepen: aanscherpen van negen mediatorvaardigheden
 • Van spijt naar stilte: zelf zaken rechtzetten met een ander (interpersoonlijk)
 • Herstelgesprekken ondersteunen tussen anderen
 • Van mooie intenties naar concrete verzoeken: specifieke acties gericht op herstel en de toekomst

Vervolg: Als je enthousiast en gretig uit deze training bent gekomen en je verder wilt verdiepen in aspecten van mediation, dan kun je instromen in de training Conflictbemiddeling 2 of de training Groepsmediation.

Praktische informatie

Een tweedaagse training gericht op het kunnen faciliteren van gesprekken bij gedoe en gedonder in groepen
Als meer dan twee mensen met elkaar in gesprek zijn of een conflict hebben, kan het uitdagend zijn om aanwezig te zijn. Als mediator of facilitator is het je intentie om het gesprek zó te ondersteunen, dat mensen zich gehoord weten, zodat de aandacht en creativiteit gericht kan zijn op het doel dat deze mensen voor ogen hebben. Iedere groep kent zijn eigen dynamiek. Voor de facilitator van een groepsgesprek, of dat nu een overleg, een besluitvorming of formele mediation is, brengt de groepsdynamiek extra uitdagingen met zich mee. Hoe draag je bij aan verbinding wanneer mensen (nog) niet bij elkaar zijn op het zelfde moment? Hoe adresseer je verschillen in macht en invloed op een verbindende manier? Hoe draag je eraan bij dat besluiten worden genomen waarin iedereen zich kan vinden?

Als dit soort vragen je bezighoudt en je hebt eerder tenminste de tweedaagse Conflictbemiddeling 1 gevolgd, dan is deze training geknipt voor jou.

De onderwerpen die in deze training aan bod komen:

 • Conflictbemiddeling/Mediation: gesprekken benaderen als mediator bij processen en gesprekken in groepen
 • Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf om in contact te kunnen blijven met de groep
 • Vaardigheden verdiepen: het toepassen van negen mediatorvaardigheden bij groepsgesprekken
 • Van bolwerken naar besluiten: besluitvorming faciliteren waarbij iedere behoefte telt
 • Verbinding tussen verschillende plekken: shuttle-mediation

Vervolg: Als je enthousiast en gretig uit deze training bent gekomen en je verder wilt verdiepen in aspecten van mediation, dan kun je instromen in de training Conflictbemiddeling 2 of de training Herstelgesprekken.

 Praktische informatie

Scroll naar top