Annuleringsvoorwaarden

Van:

Vine Instituut voor Verbindende communicatie

Mariniersweg 3
3941 XK Doorn
KVK-nummer: 71305971
BTW-nummer: NL858662851B01

De annuleringsregeling is afkomstig uit de algemene voorwaarden.

Annulering en uitstel in-company trainingen, workshops en opdrachten

  1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
  • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %
  • Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %
  • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

  1. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Vine, Instituut voor Verbindende Communicatie berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
  2. Indien een deelnemer aan een training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn.

De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering en uitstel trainingen, workshops en lezingen

VINE neemt alleen annuleringen in behandeling die schriftelijk (brief, email) binnengekomen  zijn. Als annuleringsdatum hanteert Vine de ontvangstdatum van het desbetreffende schrijven. De annuleringsdatum wordt door Vine altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding waarvoor oorspronkelijk is ingeschreven.

Annulering bij meer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding

Indien annulering meer dan 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding plaatsvindt wordt €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de opleiding

Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor de start van de opleiding wordt 50% van het totale opleidingsbedrag in rekening gebracht.

Annulering binnen 14 dagen voor aanvang dan wel na de start van de opleiding

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang  of na de start van de opleiding kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Bij annulering voor aanvang van de training is het mogelijk dat de gereserveerde plaats wordt ingenomen door een andere deelnemer. De plaatsvervanger dient te voldoen aan de eventueel gestelde vooropleidingseisen. Tijdens de duur van de training is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken.

Opleidingsdata wijzigen

Indien de te volgen opleiding uit meer dan één dag bestaat  is het mogelijk, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang, eenmalig te veranderen van aanvangsdatum. Zo’n verzoek kan alleen gehonoreerd  worden als er op de nieuwe trainingsdatum plaats is. Binnen een tijdslimiet van 14 dagen geldt verandering als annulering tenzij er een plaatsvervanger komt.

Indien gebruik gemaakt wordt van de regeling tot het wijzigen van de opleidingsdatum, blijven de annuleringsvoorwaarden geldig voor die nieuwe opleidingsdata. Als tegemoetkoming in de kosten van de administratieve verwerking van dit soort wijzigingen, wordt een vergoeding van € 50,- per persoon in rekening gebracht.

Bestellingen en inschrijvingen via de website geven een recht op 14 werkdagen bedenktijd.

Download brochure

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan

Download de gevoelens -en behoeftenlijst

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken. 

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten