Lijsten gevoelens en behoeften

Gevoelens
Gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens te verhelderen en te vergroten. Deze opsomming heeft niet de pretentie definitief of uitputtend te zijn.
Gevoelens bij ingevulde behoeften

Gevoelens die aanwezig kunnen zijn wanneer behoeften niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om woordenkennis over gevoelens te verhelderen en te vergroten. Deze opsomming heeft niet de pretentie uitputtend of definitief te zijn.
– Gevoelens bij niet ingevulde behoeften

Quasi gevoelens
Deze woorden zeggen meer over de interpretaties, analyses en oordelen die wij hebben over gevoelens dan over het gevoel zelf. Bij deze woorden passen: ik heb het idee dat …, ik vind …., ik denk ….. Bijgevoegde opsomming heeft niet de pretentie uitputtend of definitief te zijn.
– Quasi gevoelens

Behoeften
Bijgevoegde lijst van behoeften is niet uitputtend noch definitief. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.
– Behoeften

Scroll naar top