Marshall B. Rosenberg

De Amerikaanse klinisch psycholoog Dr. Marshall B. Rosenberg (1934-2015) is de grondlegger van het gedachtegoed van Nonviolent Communication en schrijver van het gelijknamige boek, in het Nederlands: Geweldloze Communicatie. Hij is oprichter van the international Center for  Nonviolent Communication. Een internationale non-profit organisatie die zich een wereld ten doel stelt waar de behoeften van iedereen op vreedzame wijze worden vervuld. Tevens is hij de ontwerper van het communicatiemodel van Geweldloze Communicatie. Rosenberg heeft ons communicatietechnieken geleerd, welke ons helpen (potentiële) conflicten in de vorm van vreedzame dialogen op te lossen.Een wijze van communiceren met jezelf en met anderen, gericht op het tegemoetkomen aan ieders behoeften, het onderscheiden van behoeften en strategieën en het vermijden van moralistische oordelen.

Dr. Marshall Rosenberg, de grondlegger van het gedachtegoed ‘Geweldloze Communicatie’ zegt: ‘Er zijn slechts twee zaken belangrijk in de kwalitatieve verbinding die we zoeken met onze medemens: wat leeft er in ons en wat kan ik doen om het leven nog mooier te maken.’
Hij werkte met groepen als opvoeders, managers, psychologen, mentale gezondheid professionals, advocaten, militaire officieren, gevangenen, politie en gevangenis verantwoordelijken en individuele families. Hij was tevens actief in gebieden getroffen door oorlog en economisch nadelige landen, door Geweldloze Communicatie aan te bieden om verzoening en vreedzame oplossingen in geschillen te promoten.

Zijn inspiratie en motivatie
Marshall Rosenberg groeide op in een turbulente buurt in Detroit, waar hij een grote interesse ontwikkelde in nieuwe communicatie vormen, die vreedzame alternatieven konden bieden voor het geweld in zijn omgeving. Vanuit zijn overtuiging dat we in wezen niets liever willen dan geven en ontvangen vanuit mededogen, heeft hij zich het grootste deel van zijn leven bezig gehouden met twee vragen:

 • Hoe komt het dat we van ons natuurlijk mededogen vervreemd raken, waardoor we gewelddadig worden en anderen uitbuiten?
  Ofwel: wat stimuleert mensen om geweld te gebruiken?
 • En omgekeerd, hoe kan het dat mensen soms onder de moeilijkste omstandigheden compassievol blijven?
  Ofwel: wat weerhoudt mensen ervan om geweld te gebruiken?

Zijn studie klinische psychologie bij Carl Rogers, de ervaringen die hij opdeed in zijn werk gecombineerd met zijn studie vergelijkende godsdienstwetenschappen motiveerden hem om Geweldloze Communicatie te ontwikkelen. Hij bestudeerde jarenlang welke factoren onze vaardigheid beïnvloeden om compassievol te kunnen blijven. Hieruit bleek dat taal én de manier waarop wij woorden gebruiken een cruciale rol spelen. Er blijkt een hoge korrelatie tussen hoe statischer ons taalgebruik, hoe groter de kans op (emotioneel/fysiek) geweld. Hoewel we onze manier van communiceren gewoonlijk niet als geweldvol beschouwen, leiden woorden vaak tot kwetsing en pijn, zowel naar anderen als onszelf.

Geweldloze Communicatie is gebaseerd op taal- en communicatievaardigheden die ons beter in staat stellen menselijk te blijven, ook onder moeilijk omstandigheden.

Kernwoorden zijn ontwapenend, doeltreffend en verbindend. Om deze taal toe te passen hoeft onze gesprekspartner daar zelf niet vaardig in te zijn. Het toepassen van het communicatie proces nodigt de ander uit om te gaan deelnemen aan het proces van uitwisseling, geven en ontvangen.

Geweldloze Communicatie in een notendop

 • Leert ons om op een andere manier te spreken en naar anderen te luisteren. Onze woorden worden bedachtzame antwoorden vanuit een diep bewustzijn van wat we waarnemen, voelen en willen in plaats van routinematige automatische reacties
 • We leren onze aandacht te richten op helder krijgen van wat we waarnemen, voelen en nodig hebben in plaats van oordelen of te veroordelen. Zo ontdekken we de diepte van ons eigen mededogen.
 • We leren onszelf eerlijk en helder uit te drukken en om tegelijktijdig anderen met respect en empathie tegemoet te treden. Elk contact leidt zo tot een dieper herkennen van onze eigen behoeften en die van de ander.
 • Leert ons om zorgvuldig waar te nemen en te zien welke gedragingen en omstandigheden ons beïnvloeden.
 • Leert je te herkennen en duidelijk onder woorden te brengen wat je in een bepaalde situatie concreet wil en nodig hebt zonder oordelen en verwijten.
 • Is een eenvoudig principe en tegelijk op een krachtige manier transformerend.
 • Doorbreekt oude gedragspatronen, zodat we ons niet langer verdedigen, terugtrekken of aanvallen als we met kritiek of veroordeling te maken hebben.
 • Je leert jezelf en anderen, in een nieuw licht te zien. Weerstand, defensief gedrag en heftige reacties verminderen aanzienlijk wanneer we onze aandacht richten op het helder krijgen van wat we waarnemen, voelen en nodig hebben in plaat van te oordelen of veroordelen.
 • Door het proces van dieper luisteren – naar onszelf en naar de ander – wakkert Geweldloze Communicatie respect, oplettendheid en empathie aan en het wederzijds verlangen om uit vrije wil te geven vanuit het hart.

Wereldwijd wordt Geweldloze Communicatie ingezet als een krachtig model om vreedzaam conflicten op te lossen, zowel op persoonlijk, zakelijk als politiek vlak. Rosenberg heeft in meer dan 60 landen trainingen gegeven.Een wereldwijd netwerk van trainers zet zijn waardevolle werk vol enthousiasme verder, ondersteund door het Center for Non Violent Communication (www.cvnc.org).

Dr. M. Rosenberg is auteur van vele boeken over Geweldloze Communicatie(thema’s) en heeft voor zijn werk meerdere prijzen ontvangen.

Rosenberg overleed op 7 februari 2015.

Boek Geweldloze Communicatie
van Marshall Rosenberg

Marshall B. Rosenberg (Canton, Ohio, 6 oktober 1934) Een Amerikaanse psycholoog en de ontwerper van het model van Geweldloze communicatie (Nonviolent Communication), een wijze van communiceren met jezelf en met anderen, gericht op het tegemoetkomen aan ieders behoeften, het onderscheiden van behoeften en strategieën en het vermijden van moralistische oordelen. Hij is oprichter van en directeur educatie van het internationale Center for Nonviolent Communication.

Rosenberg werd geboren als zoon van Fred Rosenberg en Jean Weiner. De familie verhuisde naar Detroit (Michigan) in 1943, een week voor het begin van de rassenrellen die zijn latere werk mede inspireerden.
In de vroege jaren ’60 leidde Rosenbergs werk voor burgerrechtenactivisten tot de oprichting van het internationaal Centrum voor Geweldloze communicatie.
Hij is lid van de ere-raad van de International Coalition for the Decade, een organisatie die het, door de Verenigde Naties uitgeroepen, huidig decennium als “International Decade for the Promotion of a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World” (2001-2010) uitdraagt.
Rosenberg heeft voor zijn werk meerdere prijzen ontvangen.

Zijn belangrijkste boek is: (Engels) – Nonviolent Communication (2003): A Language of Life. Second Edition. Encinitas, CA:PuddleDancer Press. ISBN 1-892005-03-4 (Nederlands) – Geweldloze communicatie ISBN 9056378546 ISBN13 9789056378547 (druk 2)

Brochure download

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de behoeften en gevoelens lijst aan.

Brochure download

Geweldloze Communicatie draagt bijzonder bij aan rust en onderlinge verbinding. Het verandert onbewust aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. Het leidt tot harmonie tussen mensen. Kiezen voor het aanleren en implementeren van Geweldloze Communicatie in je leven, reikt veel verder dan alleen het gebruik van andere woorden.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor particulieren aan

Brochure download

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan