sustainable development goals

NIEUW VC 3-luik, “De VINE Social Change series”

Blog door Martijn Ceelen

Where, the hell do I get the energy to take care of humanity ? … If I can’t even cope with taking care of me ? zingt Marshall Rosenberg, de bedenker van het 4-stappen model voor Geweldloze Communicatie (GC), op zijn CD “Living Compassionately”.

Het leven verrijken van 7 Miljard mensen is Marshall Rosenberg zijn droom. Pfff … als ik dit waarneem en lees, voel ik mij overweldigd omdat ik behoefte heb aan balans en uitvoerbaarheid. Dus is mijn verzoek: “Zullen we kijken hoever we samen kunnen komen, in rust en verbinding ?”

In de VINE Social Change series onderzoeken we drie maatschappelijke thema’s. Deze 3 thema’s zijn gerelateerd aan 3 duurzame doelstellingen (SDG*) geformuleerd door de verenigde naties voor 2030.

1) Oorlog beëindigen, wereldwijd met GC, kan dat ?
30 maart 2022: 19.30-21.30

2) Armoede bestrijding, wereldwijd met GC, kan dat  ?
30 mei 2022: 19.30-21.30

3) Klimaat herstel, wereldwijd met GC kan dat ?
30 juni 2022: 19.30-21.30

Een tip van de sluier, … mijn voorkeur strategie om een einde te maken aan oorlog, armoede en klimaat schade met GC, wereldwijd, in deze onzekere tijden is nog altijd gebaseerd op “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman. Ben benieuwd naar de jouwe, hopelijk tot dan, …

Klik hier om je aan te melden voor de webinars

Inhoud / werkwijze

We onderzoeken deze thema’s met elkaar vanuit de volgende drie vragen:

1) Wat doet de verenigde naties op dit gebied en wat is daarvan effect ? (Respectievelijk SDG 16,1,13)

2) Wat kan jezelf doen, individueel en als organisatie, en wat is daarvan het effect ?

3) Hoe kan je verbindend communiceren inzetten om balans te houden en verbinding met het groter geheel en jezelf ?

* SDG staat voor Sustainability Development Goals https://sdgs.un.org/goals https://www.sdgnederland.nl/

Klik hier om je aan te melden voor de webinars

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM

https://www.youtube.com/watch?v=M-iJM02m_Hg

Deze 17 doelen voor 2030, zijn door de verenigde naties geformuleerd en door vele nationale en lokale overheden overgenomen. De meest omarmde vertaling van deze doelen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn terug te vinden onder de naam: ESG, Enterprise Sustainability Goals.

De doelstellingen voor 2030, waar op we in dit 3-luik steeds de dertigste van de maand op inzoomen zijn:

SDG 16: Vrede, Rechtvaardigheid en Sterke Instituties

SDG   1: Geen Armoede

SDG 13: Klimaat Aktie

Brochure download

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de behoeften en gevoelens lijst aan.

Brochure download

Geweldloze Communicatie draagt bijzonder bij aan rust en onderlinge verbinding. Het verandert onbewust aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. Het leidt tot harmonie tussen mensen. Kiezen voor het aanleren en implementeren van Geweldloze Communicatie in je leven, reikt veel verder dan alleen het gebruik van andere woorden.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor particulieren aan

Brochure download

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan