Nonviolent Communication: iets met geweld?

Wat leuk dat je op deze pagina terecht gekomen bent!
Dat betekent waarschijnlijk dat je getriggered werd, je nieuwsgierig of verwonderd voelde over de term Nonviolent Communication (NVC).

NVC staat voor Nonviolent Communication en wordt in het Nederlands vertaald met: Geweldloze of ook wel Verbindende Communicatie.
Maar wat houdt dat in? Betekent Nonviolent Communication dat je geen scheldwoorden gebruikt? Of mensen niet verbaal beledigt of aanvalt? In deze Blog leggen we uit wat Nonviolent Communication is.

Nonviolent Communication gaat over:

Doeltreffende en Effectieve Communicatie; een taal die verbindt.
En die je leven zal veranderen!

Met Nonviolent Communication leer je in de kern twee essentiële dingen achterwege te laten die effectieve communicatie in de weg staan: 1) verwijten en 2) het woord ‘moeten’ (dwingen).
Deze twee ogenschijnlijk eenvoudige dingen zorgen namelijk voor weerstand.

En weerstand staat dingen in de weg die je juist graag wilt, bijvoorbeeld:

 • Bij jezelf: er mogen zijn, erkenning, rust, ontspanning, vanuit eigen kracht leven, balans, …
 • Bij een ander: begrip en begrepen worden, verbinding, verdieping van je relatie, samenwerking, …
 • Binnen je organisatie: minder spanning en conflicten, meer motivatie, waardering, verantwoordelijkheid, trots, …

Het gaat dus over de keuze -en kracht van woorden in communicatie. De woorden die je gebruikt bepalen niet alleen het effect op een ander, maar hebben ook grote invloed op hoe jij met jezelf omgaat en hoe je je voelt.

Bij Nonviolent Communication is het doel om zonder geweld te communiceren, uit de weerstand te blijven en juist in verbinding te zijn met jezelf en met een ander. Vandaar de term: Verbindende Communicatie.

Gebrek aan woorden om frustratie uit te drukken

Als we ons meer bewust zijn van wat we werkelijk voelen, dan kunnen we ons ook beter uitdrukken op een geweldloze manier. Geweld naar buiten of naar binnen gericht, is het gevolg van een gebrek aan woorden: het is de weergave van een frustratie die de woorden niet heeft gevonden om zich uit te drukken, omdat we ons nooit het vocabulaire van ons innerlijk leven (de taal van gevoelens en behoeften) hebben eigen gemaakt. Gelukkig kun je leren kiezen voor woorden die verbinden in plaats van gewelddadig zijn, door je een nieuwe taal (of zelfs levenshouding) eigen te maken: Nonviolent Communication.

Hoe meer je leert, hoe meer je integreert

Wat Nonviolent Communication is, ontdek je stap voor stap. Het is een manier van communiceren die iedereen kan leren dankzij de eenvoudige opbouw. Aan de hand van enkele aandachtspunten inspireert NVC om op een duidelijke en respectvolle manier te communiceren. Hoe langer je leert, hoe meer je leert en integreert. De eerste stap is zorg voor jezelf. Want alle verbinding begint bij zelfverbinding.

Hoe voel ik me? Wat heb ik nodig en is belangrijk voor mij?

Dat noemen we zorg voor jezelf. En wat je daarvoor nodig hebt is de prachtige en rijke woordenschat van gevoelens en behoeften. De zogenaamde verbindende gevoelstaal. Die hebben we niet geleerd op school. Díe taal is de basis voor Nonviolent Communication. Het leert je scherp te begrijpen wat je echt voelt en nodig hebt en om dat ook zo te kunnen uiten én te herkennen bij een ander. Als je je verder wilt verdiepen in Nonviolent Communication, dan is dit wat je leert in onze Verbindende | Geweldloze Communicatie trainingen en leergangen:
 • Op elk moment duidelijk te krijgen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt,
 • Het ontwikkelen van veerkracht, zelfvertrouwen en innerlijke rust,
 • Je wordt je bewust van je eigen manier van communiceren en waar dit vandaan komt,
 • Jouw eigen waarden, behoeften en doelen in het leven.
 • Op een waarderende manier met jezelf en anderen om te gaan
 • Hoe je ervoor zorgt dat mensen sneller ‘to the point’ komen
 • Je krijgt diepgaand inzicht in miscommunicatie en hoe je dit kunt voorkomen,
 • Waarom de ander doet wat hij / zij doet en herkennen welke behoeften een rol spelen,
 • Moeilijke boodschappen op een “hoorbare” manier te brengen,
 • Empathisch te reageren op een moeilijke boodschap,
 • Écht empathisch te luisteren, achter de woorden die je hoort, om zo dingen te veranderen
 • Je leert taal waarmee je:
  • je relaties verdiept en versterkt vanuit verbondenheid met begrip voor elkaar,
  • goed voor jezelf kunt zorgen (nee zeggen!) en rekening houdt met de ander,
  • communiceert vanuit gelijkwaardigheid en verwijten achterwege laat,
  • je eerlijk kunt uiten en moeilijke gesprekken kunt aanpakken,
  • op een doelgerichte effectieve en respectvolle manier uit wat je stoort en wat je waardeert,
  • kunt reageren op kritiek, zonder jezelf te verklaren en verdedigen,

 • Organisatieontwikkeling:
  • Een omgeving creëert waarin iedereen zich veilig voelt,
  • Ontwikkeling van een cultuur, waarin geen plek is voor bijvoorbeeld geroddel,
  • Verbindende en effectieve besluitvorming,
  • Zelforganiserende teams effectief te laten functioneren,
 • Leiderschapontwikkeling
  • Verbindend leidinggeven, zonder jezelf kwijt te raken,
  • Een manier van leidinggeven die mensen motiveert om al hun talenten met overgave in te zetten
 • Teamontwikkeling
  • Er ontstaat meer begrip / empathie en samenwerking binnen je team,
  • Je leert wat je kunt zeggen als iemand niet mee wil werken en je alles hebt geprobeerd,
  • Samen ontwikkel je het juiste klimaat voor co-creatie,
  • Je leert samen conflicten op te lossen en duurzame oplossingen te vinden voor problemen.
  • Je leert hoe je feedback kunt geven zonder dat iemand zich aangevallen voelt,
 • Persoonlijke ontwikkeling
  • Je wordt je bewust van wat jouw werkplezier bepaalt: nieuwe drijfveren?
  • Work-life integration: hoe werkt het voor jou het beste?
  • Persoonlijke groei: growth mindset i.p.v. fixed mindset

Bij VINE kun je vanaf de basistraining doorstromen naar verdiepende en verbredende trainingen of leergangen voor particuliere en zakelijke deelnemers. Om NVC steeds verder te integreren voor jezelf, met een ander en / of in je werk. Hoe langer je leert, hoe meer je leert en integreert!

Nonviolent Communication is dus geen methode die je even toepast als je je zin wilt krijgen of je gelijk wilt halen. Het is een manier om in verbinding met elkaar te komen op een gelijkwaardig niveau. Er wordt niet voor niets gezegd: “It’s a language of life”.

Wil je eens sparren over NVC of wil je meer weten over de opleidingen?
Van HARTe welkom! Bel naar (030) 215 50 60

.

Ik ben enthousiast en schrijf me in voor de maandelijkse VINE Inspiratiemail!

‘As we learn to speak from the heart, we are changing the habits of a lifetime’
Marshall Rosenberg* – grondlegger Nonviolent Communication

* De Amerikaanse klinisch psycholoog Dr. Marshall B. Rosenberg (1934-2015) is de grondlegger van het gedachtegoed van Nonviolent Communication en schrijver van het gelijknamige boek in het Nederlands: Geweldloze Communicatie. Als kleine jongen maakte hij rassenrellen mee (Detroit), het was de tijd van de Civil Rights Movement. Zelf werd hij als Joodse jongen gepest, alleen al vanwege zijn achternaam. Het jongetje verwonderde zich over al dit geweld. Waarom? Kunnen we leven met verschillen? Dat werd zijn levenswerk. 

Download brochure

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan

Download de gevoelens -en behoeftenlijst

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken. 

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten