Geweldloze communicatie met kinderen

Investeer in jezelf én in je relatie met je kind(eren)

Overal waar er mensen samenleven, kunnen conflicten ontstaan, omdat iedere mens nu eenmaal anders is. Een conflict is niet slecht, het kan bijdragen aan persoonlijke groei en kan op een constructieve manier opgelost te worden. De manier waarop conflicten opgelost worden, kan een belangrijke rol spelen in ouder-kindrelaties. Ze kunnen ouder en kind van elkaar verwijderen of dichter bij elkaar brengen.

Voorbeelden van onderwerpen van conflict
Televisie kijken, Vakanties, Telefoon gebruik, Maaltijden, Huishoudelijke taken, Etenstijd, Gebruik van de auto, Zakgeld, Bedtijd, Huisdieren, Enzovoort 

Twee klassieke oplossingsmethoden

  1. De ouder beslist wat de oplossing is en tracht het kind te overreden; lukt dat niet, dan gebruikt de ouder macht en autoriteit, straf of beloning. De ouder ‘wint’ en het kind ‘verliest’.
  2. Het kind beslist wat de oplossing is en tracht de ouder te overreden, desnoods met macht d.m.v. huilbuien, driftbuien, opzadelen van de ouder met een schuldgevoel, kwetsende opmerkingen enz. Het kind ‘wint’ en de ouder ‘verliest’.

Gevolgen
In beide gevallen houdt de één geen rekening met de ander, is er geen inspraak en is er een machtsstrijd. Het gevolg is dat de verliezer blijft zitten met een gevoel van verzet, wrok, vijandigheid, boosheid, frustratie, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid enz.

Zodra het kind groter wordt en minder afhankelijk, verliezen de ouders stilaan hun macht. Het kind gaat in verzet en de ouders spreken van puberteitsperikelen. Macht duurt slechts zolang als men voor de bevrediging zijn behoeften afhankelijk is van een ander.

Wat doen kinderen om zich te weren tegen de macht van hun ouders?
Zich verzetten, opstandigheid, boosheid, liegen, dichtklappen, tiranniseren, niet tegen verlies kunnen, agressie, wraak, andere kinderen de schuld geven, samenspannen tegen de ouders, onderwerping, meegaandheid, trachten in de gunst te komen, angst, fantaseren, regressie, depressie, introversie enz.

Praktische informatie:

Geweldloze communicatie met kinderen

Investeer in je ouder/kind relatie en ga voor meer samenwerking, plezier en verbinding!

Deze training is ook beschikbaar voor particulieren tegen gereduceerd tarief

Contact

Hoe kan ik helpen?
Bel of mail Vicky op:
(030) 215 50 60 
of welkom@vinetraining.nl

VINE Instituut voor Verbindende Communicatie
Tennis- en Businesscenter Heuvelrug
Mariniersweg 3
3941 XK Doorn

Trainingslocaties

Scroll naar top