Jan van Koert

Trainer en oprichter van VINE
Het is enkel met het hart dat men goed kan zien. Wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog.

– Antoine de Saint-Exupéry

Wat maakt dat je Verbindende Communicatie-trainer bent?
Ik word gedreven door een diep ervaren verlangen om alle mensen te kunnen zien als ‘gelijk aan mij’ en bij te dragen aan een wereld die in harmonie en vrede leeft, ondanks de ogenschijnlijke verschillen. Ik wil graag bijdragen aan een wereld waarin ieders behoeften ertoe doen.

In augustus 1998 kwam ik in aanraking met het gedachtengoed van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Niet lang daarna werd ik door Rosenberg zelf als trainer Geweldloze Communicatie gecertificeerd. Sinds die tijd heb ik duizenden uren aan training- en begeleidingservaring opgebouwd. Inmiddels noemen ze mij ook wel de nestor onder de Nederlandstalige gecertificeerde trainers in Geweldloze of Verbindende Communicatie.

Mijn specialisme en professionele achtergrond
Na ruim dertig jaar op managementniveau actief te zijn geweest, ging ik opnieuw naar school. Mijn studie in Neuro Emotionele Integratie, Natuurgeneeskunde en Masterpractitioner NLP brachten de titel ‘Vitaliteitscoach’. In 1998 richtte ik Vine Training en Coaching op.

Als trainer heb ik ervaring met het coachen van onder andere rechters, officieren van justitie, Nationale Politie, juristen, mediators, gemeenteambtenaren, ambtelijk secretarissen, ministeriële medewerkers, medewerkers van zorginstellingen en van vrijwilligersorganisaties, woningbouwstichtingen, technisch adviseurs en vele anderen.

Sinds 2007 heb ik zeventien keer training in Kenia, Zuid-Afrika en Sierra Leone gegeven. In oktober 2016 was ik te gast aan de universiteit van Kiev in Oekraïne om bij te dragen aan interreligieuze conflicten. In 2017 begaf ik me naar Istanbul om te werken met de gezamenlijke Syrische oppositiepartijen. Ik was daar om hen te ondersteunen in de gesprekken die ze in Genève aan de onderhandelingstafel voerden met de afgevaardigden van President Assad.

Wat heeft Verbindende Communicatie je gebracht
Een bijna niet te verstoren innerlijke rust, verankering van mijn spirituele basis en onzegbaar grote vreugde in het bijdragen aan de kwaliteit van het leven van de mensen die ik in mijn trainingen ontmoet.

Je bewust zijn van je behoeften en daarnaar handelen maakt je tot een bewust mens; tot iemand die zich ontwikkelt op een manier die door niemand exact na te volgen is, zelfs niet door de grootste meesters. Vrij naar Deepak Chopra.

Scroll naar top