Persoonlijk leiderschap ontwikkelen met Verbindende Communicatie

Wanneer je weet wat voor jou essentieel is kom je in contact met je eigen kracht. Het wordt dan makkelijker om jezelf te leiden, bewust keuzes te maken en richting te geven. Om jouw kwaliteiten effectief in te zetten en doelen te realiseren. Met de bril van Verbindende Communicatie op kijk je naar wat er zich tussen mensen afspeelt, intervenieer je en zoek je naar oplossingen op menselijke maat. Verbinding en dialoog zijn sleutelbegrippen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Lees meer over deze vorm van zelfverbinding en de persoonlijk leiderschap training van VINE.

Zelfverbinding creëren met Verbindende | Geweldloze Communicatie

Alle duurzame ontwikkeling ontstaat door verbinding met jezelf, je behoeften en waarden, drijfveren en talenten in de voortdurend veranderende wereld om je heen. Dit geldt ook bij de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens en behoeften is de eerste stap naar verbinding met jezelf. Wat is jouw unieke kracht? Je bewust worden dat gevoelens niet ontstaan vanuit wat de ander doet, maar een directe relatie hebben met jouw persoonlijke behoeften die wel of niet worden vervuld met het gedrag van de ander. Jezelf kunnen zijn en je kunnen uiten vanuit jouw authenticiteit op een verbindende manier is één van de hefbomen in interactie met anderen.

Persoonlijk leiderschap - 'Nee' is oké en luisteren als sleutelverschil

‘Nee’ is de start van een dialoog. Echte gesprekken kunnen voeren. De nieuwe generatie beseft steeds meer dat echt luisteren noodzakelijk is voor kwalitatief leiderschap. Vraagstukken van deze tijd vragen om reflectie, samenwerking, inclusie, diversiteit en synergie. Diepgaand kunnen luisteren en ontvangen wat de ander bedoelt met wat er wordt gezegd. Onverwachte verbanden kunnen leggen die nieuwe inzichten geven. Het samenbrengen van persoonlijke groei en leiderschap geven verdieping en vertraging. Om uiteindelijk naar een versnelling te gaan in persoonlijk leiderschap, omdat je beter weet wat je wil en hoe je dit kan leiden.

Persoonlijk leiderschap training

Leestip:

Hokjesdenken en labelen: het resultaat van onvervulde behoeften
Anja Nekeman - 3 mei 2022

Persoonlijk leiderschap training volgen

Verbindende | Geweldloze Communicatie is meer dan een methodiek. Het is een taal en een visie op hoe je in het leven wil staan. Die de vrije wil van mensen stimuleert en tot zelfbewuste keuzes leidt. Verdiepend waar dat mogelijk is, vertragend waar dat nodig is en versnellend als het kan. Het is een zienswijze en praktische methode die een nieuwe kijk geeft op gedrag en interactie tussen mensen. Het ondersteunt grondige besluitvorming, waardoor persoonlijke daadkracht toeneemt. Vanuit een houding van voortdurende verwondering onderzoek je hoe je jezelf en mensen in organisaties kunt laten floreren in samenwerking, leiderschap, tegenstellingen en conflicten, diversiteit, macht en verandering. Wil je hier deelgenoot van zijn? Stap dan in en reis met ons mee!

Wil jij je persoonlijk leiderschap verder ontwikkelen?

Tijdens onze Intensive voor professionals leg je de basis van je persoonlijk leiderschap. Je leert ‘de wat achter het waarom’ en het beste uit jezelf én anderen te halen. Na deze training integreer je de grondbeginselen van Verbindende | Geweldloze Communicatie op een krachtige manier in je professionele omgeving. De training bestaat uit drie modules die elkaar aanvullen en versterken.

Vanuit deze 4-daagse Intensive voor professionals kun je de stap maken naar onze Integratiejaartraining voor professionals ‘Het Nieuwe Leiderschap’. Tijdens deze jaartraining werken we gedurende acht dagen in acht maanden samen in dezelfde leergroep. Je leert steviger vorm te geven aan jouw verbindende kwaliteiten en je verbindend vermogen te vergroten. Met aandacht en waardering voor andere opvattingen, inclusief, zonder te labelen en (ver)oordelen en zonder conflicten weg te poetsen, co-creatie. Het nieuwe leiderschap wat voorkomt uit de kracht van het individu gekenmerkt door duidelijkheid, empathisch vermogen en verbindingskracht. Waardoor motivatie, effectiviteit en daadkracht in een team of organisatie toeneemt.

Persoonlijk leiderschap trainingen bij VINE

Intensive voor Professionals

Vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Nieuw leiderschap jaartraining

Integratie jaartraining | Het Nieuwe Leiderschap

Geef verder vorm aan effectief en verbindend leiderschap | Integratie Jaartraining voor professionals
Voorwaarde: minimaal 3 dagen basistraining Verbindende Communicatie of vergelijkbaar

Heb je vragen over hoe Verbindende | Geweldloze Communicatie kan bijdragen aan jouw persoonlijk leiderschap? Neem contact met ons op welkom@vinetraining.nl.

Het team van VINE is gespecialiseerd in Verbindende | Geweldloze Communicatie gericht op deze kennis in te brengen binnen de menselijke maat in leiderschap en samenwerken. Al onze trainers zijn gecertificeerd in M. Rosenberg Nonviolent Communication, een methode uit de Verenigde Staten die in de hele wereld wordt toegepast. Het is een krachtig instrument voor verbindende besluitvorming en conflict oplossingen. Om het volledige potentieel van mensen te benutten waardoor je effectiever samenwerkt, doelgerichter richting geeft en diversiteit en inclusie kan bevorderen.

Brochure download

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de behoeften en gevoelens lijst aan.

Brochure download

Geweldloze Communicatie draagt bijzonder bij aan rust en onderlinge verbinding. Het verandert onbewust aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. Het leidt tot harmonie tussen mensen. Kiezen voor het aanleren en implementeren van Geweldloze Communicatie in je leven, reikt veel verder dan alleen het gebruik van andere woorden.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor particulieren aan

Brochure download

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan