Van feedback-jeuk naar open oren

Feedbacktraining volgens de Geweldloze / Verbindende Communicatie

‘Mag ik je even feedback geven?’ Als ik in een training vraag wat deze uitspraak met mensen doet, krijg ik meestal het antwoord: acute weerstand. Men hoort de oordelen al over zich neerdalen. Hierdoor zijn functioneringsgesprekken voor veel mensen ware gruwelmomenten.

Ook in huis- tuin- en keukensituaties leidt het geven van feedback lang niet altijd tot het gewenste resultaat. Een enorm nadeel van feedback kan zijn: ik ga jou vertellen wat ik van jou vind en wat jij kunt verbeteren. Dan zit er machtsongelijkheid in, goed-fout denken en veroordeling. Mensen zijn uitermate gevoelige wezens; zodra ze voelen dat ze veroordeeld worden, zullen ze zich afsluiten. Ze horen de goedbedoelde feedback dus niet eens.

Feedback kan ook een uitermate frustrerend gevoel geven, omdat het een vorm van terugkijken is op iets wat niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Dat kan de ontvanger het gevoel geven: ik heb het niet goed gedaan en kan het niet meer veranderen. Schuld! Je hoort daarom tegenwoordig steeds vaker de term ‘feedforward’: vanuit het nu verder kijken.

In de Geweldloze / Verbindende Communicatie gaan we uit van absolute gelijkwaardigheid en volstrekt oordeelloosheid. Ofwel: je gebruikt je oordelen als signalen van jouw eigen frustraties, die vertaal je als het ware. Ga op zoek naar wat jij zo graag wil, wat jouw wens is en communiceer die, in plaats van je oordeel. Ofwel: heb het over jezelf in plaats van over de ander. Er ontstaat meteen openheid, de sfeer verbetert en de kwaliteit van het werk stijgt vanzelf mee. Het belangrijkste wat mensen in essentie nodig hebben is namelijk emotionele veiligheid. Nogmaals: mensen zijn uitermate kwetsbare wezens…

Onze feedbacktraining bestaat uit drie elementen:

  1. Soms loop je rond met een gevoel van vaag ongemak. Neem dan het heft in eigen hand en vraag zelf of iets oké is. Check bij je collega’s of leidinggevende, of buren, of partner. ‘Ik had achteraf het idee dat ik wellicht te dominant was in de vergadering. Hoe was dat voor jou?’
  2. Wil je iemand feedback geven, vertel dan vooral wat wèl werkt en voeg eraan toe welke wens(en) jij nog hebt vanaf nu. Maak duidelijk wat de vervulling van die wens voor jou betekent: zou het je rust geven als dit gebeurt, of zou het jou werk besparen? Mensen willen namelijk heel graag bijdragen aan elkaars welzijn!
  3. Als je ergens moeite mee hebt, leg dan de schuld nooit bij de ander, zelfs niet als er volgens jou werkelijk sprake is van ‘schuld’. Spreek je uit over jezelf, jouw behoeftes en wat het met jou doet als daar niet aan wordt voldaan. Zeg ook wat het je zou doen als er wel aan wordt voldaan! Dat richt de energie meteen in positieve richting.

En wees nieuwsgierig! De meeste problemen en ‘fouten’ komen voort uit onhelderheden en zijn misverstanden. Iemand doet altijd iets, of doet iets niet, met een goede reden. Dit strookt niet altijd met wat jij had verwacht, of gedacht, of wat je had gewenst. Streef primair naar helderheid, zonder oordeel. “Ik dacht dat de notulen gisteren verstuurd zouden worden. Klopt dat?”

Het belangrijkste: houd de relatie open. Zodra mensen zich hebben afgesloten krijg je een slechte sfeer, ontstaat er geroddel, ontstaan er subgroepjes. Ook dit is met ‘feedforward’ aan te pakken. Maak duidelijk wat het voor jou betekent als mensen open met elkaar omgaan en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn. Grote kans dat mensen heel graag willen bijdragen aan hun eigen, jouw en elkaars levensgeluk.

Dus: peuter niet aan een ander, maar maak bewust wat voor jou zo belangrijk is en communiceer dat. Houd negatieve emoties 100% bij jezelf. Jij bent boos, geïrriteerd, gefrustreerd, teleurgesteld etcetera, omdat jij wensen en verwachtingen had, die voor anderen wellicht niet geheel duidelijk waren, of waar zij andere ideeën over hebben, of nog anders… Stel vragen en zeg wat jouw wensen zijn.

En als iemand niet doet wat jij wil? Achter elke ‘nee’, zit een ‘ja’, maar dat is weer een andere training ;).

 

Artikel door Hester Macrander

Download brochure

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan

Download de gevoelens -en behoeftenlijst

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken. 

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten