Verbindende Communicatie in de Politie organisatie

“Een politie organisatie moet staan voor de waarden van de rechtstaat, aldus Liesbeth Huyzer plaatsvervangend korpschef, in het interview met ‘de BalieTv, te zien op YouTube: ‘Politie voor iedereen | Highlights’. Intern in de organisatie vinden racisme en discriminatie plaats, dit is een pijnlijke constatering met als gevolg dat vele mensen die hierdoor beschadigd zijn geraakt. Ik zou willen dat we deze 70.000 mensen zouden kunnen beschermen tegen deze gedragingen en dat kan niet…… dit geeft een dubbel gevoel.
De enige manier om tot verandering te komen is de plek der moeite te gaan opzoeken en dit in de ogen te zien, hoe ingewikkeld en hoe pijnlijk ook, om tot die cultuurverandering te komen. Er mee aan de slag te gaan, zorgdragen voor veilige en inclusieve teams, psychologische en sociale veiligheid zodat we met elkaar het (verbindende) gesprek voeren in plaats van een kloof vergroten. In de documentaire ‘De Blauwe Familie’(trailer), wordt scherper wat de langjarige opbouw doet met Politie collega’s en dat deze tot de conclusie komen: ik kan hier niet meer werken en afscheid nemen van de Politie organisatie”

Politie voor Iedereen

Het verlangen naar een ‘Politie voor Iedereen’ levert een verweven maatschappelijke opgave op. De geluiden buiten zijn er ook binnen, en andersom. Grensoverschrijdingen gebeuren in ieder systeem, ook binnen de politie. De politieorganisatie is een micromaatschappij, de politiemens is een mens…….

Het is van alle tijden, mensen doen elkaar al eeuwen geweld aan, sluiten elkaar uit, discrimineren elkaar. Het is de taak, het diepste verlangen van ieder politiemens om bij te dragen aan een veilig samenleven. De legitimiteit van de politie is juist het vertrouwen, het geloof dat zij met de juiste motieven en bekwaamheid haar politietaak vervult.
Op maatschappelijk niveau moeten we als politie goed verankerd zijn in de samenleving en legitimiteit behouden voor ons optreden.
Op organisatieniveau is de opgave niet zozeer om te verworden tot een organisatie waar geen fouten gemaakt worden en waar mensen geen commentaar op mogen hebben.
De opgave is om hier open in te zijn, verbetering te laten zien, te leren en elkaar te horen, zien en erkennen. Daar hebben we allemaal iets in te doen. Dit betekent dat we er voor iedere burger moeten zijn en veronderstelt dat wij weten om te gaan met opvattingen en overtuigingen die botsen. Meer stemmen die kunnen helpen met het vinden van een grondtoon die past bij een samenleving in constante verandering.

(broninformatie: programma politie voor Iedereen)

Wat draagt Verbindende Communicatie bij aan veilige en inclusieve teams?

Hoe bouw je aan veiligheid en inclusiviteit in je organisatie? Wat draagt bij aan de gewenste cultuurverandering?

Het thema ‘macht en machtsverschillen’ spelen hierin een belangrijke rol. In het voorjaar  starten we met eerstelijn leidinggevenden ‘de Operationeel Experts’ te trainen in Verbindende Communicatie. Een van de belangrijke aspecten die naar voren komen hierin zijn:  bewustwording en bewustzijn van eigen denk- en reactiepatronen, je gedrag en hoe je omgaat met macht(verschillen). ‘Bewust wakker’ worden en vervolgens het gesprek daadwerkelijk erover aangaan en het ‘goede gesprek’ voeren. Luisteren om iemand te begrijpen; wat wordt hier geraakt, wat vraagt dit van mij en van mijn team en wat heb ik hiervoor nodig…….
Oog en oor hebben voor elkaars verschillende achtergronden. Niet ieder mens heeft dezelfde toegang en capaciteit tot macht, kracht en middelen, er is geen gelijk speelveld hierin. Dit begrijpen en met empathie omgaan met deze verschillen vanuit een open, nieuwsgierige, onderzoekende houding naar zichzelf en naar de ander. Dit is waar  Verbindende Communicatie aan bijdraagt.

In 2021/2022 hebben we binnen de Politieorganisatie bijgedragen aan het opleiden van Verbindende Communicatie trainers, door middel van een In-company Train de trainer programma. Inmiddels hebben meer dan 700 Politiecollega’s een Verbindende Communicatie training gevolgd…….

Download brochure

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan

Download de gevoelens -en behoeftenlijst

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken. 

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten