Het fundament

Een boost voor je communicatie skills!

De Basistotaal, is een pakket opleidingen bestaande uit 3 modules van 2 dagen: De Introductie + De Verdieping + 
De Praktijk. Je integreert hiermee krachtig de grondbeginselen van Verbindende Communicatie voor een aantrekkelijke prijs. De Basis Totaal verschaft je grote flexibiliteit in datum van deelname. Tot 2 jaar na aanschaf kun je zelf bepalen wanneer je na het volgen van module 1: De Introductie, wilt deelnemen aan de volgende 2 modules. Ons advies is de perioden tussen het volgen van de afzonderlijke opleidingen beperkt te houden tot maximaal een aantal maanden. Het Basis Totaal  pakket biedt je een aantrekkelijk financieel voordeel ten opzichte van de aanschaf van de drie afzonderlijke opleidingen. Je betaalt geen 3 x € 590,- maar: € 1500,- 

De opleidingen worden door een ervaren gecertificeerde trainer uit het VINE Trainerscollectief gegeven.

Praktische informatie:

 • Toelatingsvoorwaarden: Geen vooropleiding nodig

Leren om vanuit rust en vertrouwen te communiceren

Geweldloze Communicatie
Geweldloze Communicatie vormt de weg naar rust en onderlinge verbinding. Het verandert onbewust toegepast aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. Daarom noemen wij het ook liever: Verbindende Communicatie.

Patronen doorbreken en actief kiezen om een gesprek anders te laten verlopen
Wil je leren achterhalen wat de drijvende krachten achter het gedrag zijn? Wil je weten hoe je weerstand weg kunt nemen bij anderen en jezelf?  Werken jouw communicatiestrategieën niet zoals je zou willen? Wil je in verbinding blijven, ook als het spannend wordt en als er een conflict dreigt?

In deze introductieopleiding staan de 4 bouwstenen van het model van Verbindende Communicatie centraal. Hierin draait het om de vragen: ‘Wat leeft er in mij?’ en ‘Wat zijn de drijvende krachten onder mijn gedrag?’ De trainer neemt je mee in het model van Waarnemen, Gevoelens, Behoeften en Verzoek. Naast de theorie ontwikkel je vaardigheden waarmee je je persoonlijke behoeften leert uitdrukken in de vorm van zelfexpressie. Een eigen casus leert je te transformeren naar hoe het anders kan.

Programma

 • Uitdrukking geven aan wat er in je omgaat in de vorm van zelfexpressie, zonder oordeel en verwijt
 • Opkomen voor jezelf en moeilijke vragen durven stellen
 • Verzoeken doen die als zodanig gehoord kunnen worden
 • Inzicht in hoe je de communicatie herstelt of juist. ‘dicht timmert’

Jouw resultaten

 • De 4 bouwstenen van het Model toepassen, je leert jezelf te uiten zonder oordeel en verwijt
 • Je wordt je bewust van je eigen manier van communiceren en waar dit vandaan komt
 • Je krijgt diepgaand inzicht in miscommunicatie en hoe je dit kunt voorkomen
 • Inzicht in wat stimuleert en wat belemmert verbinding?
 • Je staat stil bij de impact die je hebt op anderen

Praktische informatie

 • Toelatingsvoorwaarden: Geen vooropleiding nodig
 • Iedere deelnemer aan de Basisopleiding Introductie ontvangt het boek ‘Wat je vindt mag je houden’ geschreven door Jan van Koert.
 • Trainer: een internationaal gecertificeerde trainer uit ons trainerscollectief.
 • Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur
 • Studiebelasting: 12 uur.

 

Wat leeft in de ander, groeien in emotionele intelligentie
Hoe kun je duidelijk zijn en toch de verbinding behouden? Hoe kan ik ècht in contact komen met de ander en horen wat de ander nodig heeft? Hoe blijf je empathisch reageren in meer dramatische situaties als emoties een duidelijke rol spelen? Hoe kun je in een dialoog balans en rust creëren met aandacht voor behoeften van de ander én van mezelf?
De ander staat nu centraal. Het geleerde en de ervaringen uit de Basisopleiding ‘de Introductie’ worden nu omgezet naar de ander, je collega, cliënt, leidinggevende.

Je leert authentiek contact te maken met de ander. Met wat er in de ander omgaat en leeft. Deze vaardigheid is noodzakelijk om verbinding met de ander te maken. Je krijgt grondig inzicht in wat er achter de woorden en achter het gedrag van de ander schuilt. Je gaat leren om achter de woorden en het gedrag van de ander te luisteren. Je gaat aan de slag met de essentie van empathisch luisteren en gaat ervaren hoe belangrijk zelfempathie is in dit proces. Hierbij ga je ervaren wat de impact is van zelfempathie op je eigen denken, voelen en bewustzijn. En je ontdekt wat de invloed hiervan is op je lichaamstaal en fysieke reacties.Fysieke rust vormt de basis voor een verrijkte dialoog. De dialoog die harmonie herstelt en die in de praktijk discussie voorkomt

Noot: Het is wetenschappelijk bewezen dat iemand die in staat is zijn of haar actieve gevoelens van dat moment te benoemen, de fysieke reactie tot 50% weet te minimaliseren. Is zij of hij ook in staat de behoeften van het moment te benoemen, komt de overgebleven 50% fysieke reactie ook tot rust. Wanneer zijn we in staat zijn om met meer compassie en begrip met onszelf om te gaan, ontspant ons zenuwstelsel. 

De diepgaande kennis van onze trainers over ‘wat mensen daadwerkelijk drijft’ is hierbij van grote toegevoegde waarde.

Programma

 • Het proces van empathisch luisteren en horen wat de ander nodig heeft.
 • Gevoelens en behoeften van de ander herkennen en verwoorden.
 • Hoe kun je er volledig voor de ander zijn en ook voor jezelf zorgen.
 • Zelfempathie, contact maken met eigen gevoelens en behoeften.
 • Het oefenen van de drie processen: Eerlijk uiten, empathisch luisteren en zelfempathie(interne dialoog).
 • Herstel van de harmonie in een spannende dialoog en het fysieke effect op ons lichaam.

Jouw resultaten

 • Je leert om zodanig te luisteren dat je de ander ook écht kan horen
 • Je stelt open en empathische vragen om de belangen van anderen te achterhalen
 • Verbinding, begrip en diepgang creëren in gesprekken
 • De ander centraal zetten, je kunt écht contact te maken met de ander
 • Je krijgt inzicht en begrip in wat de oorzaak is achter het gedrag

Deze opleiding is het logische vervolg op de Basisopleiding De Introductie.

Praktische informatie

 • Toelatingsvoorwaarden: Basisopleiding ‘De Introductie’ of een gelijkwaardige opleiding.
 • Trainer: een internationaal gecertificeerde trainer uit ons trainerscollectief.
 • Tijden: 10.00 uur- 17.00 uur.
 • Studiebelasting: 12 uur.

Je hebt door het volgen van de Basisopleiding De Introductie en De Verdieping een goede theoretische basis gevormd over het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie.  Voor verdere verdieping  adviseren we deelname aan de vervolg opleiding:

Stevigheid creëren in de toepassing
Hoe ga je concreet aan de slag met Verbindende Communicatie in jouw dagelijkse praktijk? Hoe blijf je empathisch reageren in meer dramatische situaties als emoties een duidelijke rol spelen? En hoe blijf je in dit soort situaties ‘in verbinding’? Hoe kun je slim en effectief de geleerde processen toepassen in je werk leven?

Na het leggen van een stevige basis in de Basisopleiding ‘De Introductie’ en ‘De Verdieping’, heeft deze training van 
2 x 1 dag als doel de opgedane kennis door praktisch oefenen te verankeren in het innerlijk.
Je raakt vertrouwd met de toepassing van Verbindende Communicatie en ervaart meer vertrouwen, stevigheid en flow.

In deze opleiding kies je je eigen focus met als doel de opgedane kennis door oefening meer te verankeren in het innerlijk. Om het zelfvertrouwen in de toepassing van Verbindende Communicatie te optimaliseren werken we met eigen casussen. Doelbewust wordt verdieping gezocht en geoefend met hoe empathisch te blijven in meer dramatische situaties bij bijvoorbeeld boosheid, irritatie of grote teleurstelling. Gebruik je jouw kwetsbaarheid als kracht of niet? Kortom: Hoe blijf je ‘ in verbinding’ zowel met de ander als jezelf als emoties een duidelijke rol spelen. Op deze wijze wordt de toepassing van Verbindende Communicatie meer vloeiend en stevig in je eigen communicatie stijl.

Programma
Het toepassen en oefenen van de 4 bouwstenen en drie processen van Verbindende Communicatie in een eigen casus: eerlijk uiten, empathie en zelfempathie (interne dialoog) in een gesprek

 • Bekwaam en scherp de vier bouwstenen kunnen inzetten: waarnemen, gevoelens benoemen, behoeften herkennen en benoemen, verzoeken formuleren die bijdragen aan het creëren van verbinding
 • ‘Emergency’ empathie
 • Persoonlijke effectiviteit door en inzichten te vertalen naar eigen praktijk situaties: leidinggeven, coachen, bemiddelen, feedbackgesprekken, besluitvorming…
 • Bewust inzetten van de drie processen: Eerlijk uiten, empathisch luisteren en zelfempathie (interne dialoog).

Jouw resultaten

 • Je oefent lastige gesprekken in een veilige omgeving, dit vergroot je zelfvertrouwen
 • Je leert hoe je weerstand kunt verkleinen en wegnemen
 • Je komt tot gezamenlijk gedragen oplossingen door in te spelen op behoeften
 • Je communiceert verbindend en behaalt hiermee verassend effectieve resultaten!
 • Je kunt patronen doorbreken en actief kiezen om een gesprek anders te laten verlopen

Deze opleiding is voor iedereen die de opgedane kennis wil toepassen in de praktijk en als een tweede natuur wil integreren in zijn dagelijkse werkleven.

Praktische informatie

Het ontwikkelen van Meesterschap, een diepgaand integratieproces 
Wil je persoonlijk de diepte in met Verbindende Communicatie en dit blijvend verankeren in je dagelijkse (werk) leven? Meld je dan aan voor het Integratiejaar en maak van Verbindende Communicatie je tweede natuur.

Het Integratiejaar is bedoeld voor iedereen die zich op persoonlijk en/of professioneel vlak diepgaand wil bekwamen in Verbindende Communicatie. De duur en de opzet van de opleiding brengen vergaande verdieping, verbreding en verinnerlijking van de stof tot stand. Met als einddoel Verbindende Communicatie bijna gedachteloos toepassen.
De vorm en inhoud van de opleiding nodigen je uit tot het aangaan van een persoonlijk proces. De opleiding is thematisch van opzet en kent een duur van 6 blokken van 2 dagen binnen de looptijd van één jaar. Ervaring leert dat de opzet van het Integratiejaar leidt tot een sterke verankering van de toepassing van Verbindende Communicatie.

De groep
De vaste groep deelnemers vormt een belangrijk onderdeel van het Integratiejaar. Ze vormen mede het potentieel van de opleiding, creëren samen met de trainer(s) veiligheid, brengen hun eigen casussen in en hebben tussen de bijeenkomsten door ook een duidelijke rol. Tussen de bijeenkomsten door wordt er met buddy’s gewerkt aan specifieke onderwerpen. Elke deelnemer wordt daarnaast uitgenodigd om een ComCafé te begeleiden: dit is een werkvorm om in je eigen omgeving Verbindende Communicatie uit te dragen.

Programma en inhoud
De opleiding bestaat uit 6 blokken, exclusief diner en overnachting, verspreid over een jaar. Elk blok kent een verdiepend thema en borduurt voort op de (leer)ervaringen die zijn opgedaan in het voorgaande blok. Tijdens elk blok ontvang je handvatten voor de integratie van het geleerde in de diverse aspecten van je leven en je werk. De hoofdthema’s per blok zijn:

 • Kennismaken met de deelnemers én met jezelf. Een begin van het ‘automatiseren’ van Verbindende Communicatie in je dagelijkse leven
 • Het vergroten van je empathisch vermogen, bewustzijn van je oordelen en bewust worden van je gevoeligheden
 • Omgaan met macht
 • Verbindende Communicatie en kinderen
 • Het veranderen van vijandbeelden & sociale verandering.
 • Besluitvormingsprocessen (sociocratie) op basis van Verbindende Communicatie toepassen.
 • Verbindende communicatie in intieme relaties: angstaanjagende eerlijkheid. Gesprekken voeren die je eigenlijk liever uit de weg gaat of ging.
 • Apenkooi: de deelnemers bepalen de agenda en de inhoud van dit weekend.

Gedurende de opleiding kun je gebruik maken van een privé coachgesprek van 1,5 uur met de trainer.

Voor wie
Voor iedereen die na het volgen van de Basisopleiding ‘de Introductie’ en ‘de Verdieping’  (en eventueel Verdieping II)  vergaande en persoonlijke verdieping in Geweldloze / Verbindende Communicatie zoekt en dit wil integreren en verankeren in zijn dagelijkse werk en/of leven.

Data Integratiejaar AA/25:
Module 1: 01 en 02 feb ’20 (Start)
Module 2: 18 en 19 apr ’20
Module 3: 27 en 28 jun ’20
Module 4: 05 en 06 sep ’20
Module 5: 07 en 08 nov ’20
Module 6: Data volgt z.s.m.

Data Integratiejaar AB/26:
Module 1: 30 en 31 jan ’20 (start)
Module 2: 02 en 03 apr ’20
Module 3: 11 en 12 juni ’20
Module 4: 03 en 04 sep ’20
Module 5: 12 en 13 nov ’20
Module 6: 07 en 08 jan ’21

VINE Instituut voor Verbindende Communicatie en Ai-opener organiseren in 2019/2020 voor het elfde achtereenvolgende jaar een Train-de-trainer Nonviolent Communication. Deze training is voor iedereen die in contact is met de essentie van NVC, wil bijdragen aan de ontwikkeling van zichzelf en anderen en het proces van NVC wil leven, uitdragen en verder wil verinnerlijken.

Doelgroep is iedereen die door training, coaching, lezingen, oefengroepen of anderszins actief wil bijdragen aan vrede in de wereld en het verspreiden van het gedachtegoed van Marshall Rosenberg. Dus ook voor mensen die niet specifiek de ambitie hebben om trainer te worden.

Zowel Martin van der Meulen, Christiaan Zandt als Elkie Deadman  die de training (bege)leiden, zijn door de organisatie van Marshall Rosenberg gecertificeerd als NVC-trainers. Dit houdt o.a. in dat CNVC er vertrouwen in heeft dat zij de integriteit van het gedachtegoed van NVC (kunnen) waarborgen en dat deze trainers Geweldloze Communicatie over kunnen brengen in harmonie met de visie zoals Marshall Rosenberg die heeft ontwikkeld.

Deze training staat los van het certificeringtraject van het Center for Nonviolent Communication en leidt op zich niet tot certificering. Voor diegenen die dit ambiëren zal deze training wél bijdragen om het certificeringtraject met succes te doorlopen. De twaalf trainingsdagen tellen daarin ook mee.

De training is interactief. Deelnemers leren door doen en ervaren. Er wordt ook ruimte geboden voor de behandeling van door deelnemers aangereikte onderwerpen.

Trainingen die algemene trainersvaardigheden aanleren zijn ruim voorhanden en daarom focust deze training specifiek alleen op het overdragen van kennis in, en het leven van, NVC met individuen en groepen.

Op basis van de ervaring van de eerste tien jaar is een manual samengesteld van ruim 60 pagina’s waarin theorie, toelichtingen en oefeningen zijn opgenomen. Verder werken we met de op YouTube verschenen ‘NVC Training Course’, waarin Marshall Rosenberg in 9 sessies van 1 uur zijn kennis en ervaring over Geweldloze Communicatie deelt. Over het algemeen zullen er twee van de vier trainers aanwezig zijn om de training te (bege)leiden.

De inhoud van de opleiding
We werken in 4 blokken van drie dagen. De thema’s van de vier blokken zijn:

Blok 1

‘Ik’, vrede in mezelf. Dit blok heeft als kernvraag: hoe bewaar ik op basis van NVC de rust in mezelf als ik tegen mijn eigen oordelen aanloop in mijn rol als mens/trainer/coach etc.?

Blok 2
‘Jij en ik’, vrede in mijn relaties. Blok twee gaat over: hoe zet ik NVC in om vrede te creëren tussen mijzelf en de ander binnen de context van een groep (zoals co-trainer, individuele deelnemer, coachee, etc.)?

Blok 3
‘Wij’, vrede in mijn omgeving. Blok drie heeft als thema: hoe kan ik als facilitator bijdragen aan de ontwikkeling én aan de harmonie in een groep en de andere omgevingen waar ik deel van uit maak?

Blok 4
‘The pudding’, the proof is in the eating. Rond blok 4 komen alle aspecten geïntegreerd aan de orde in een workshop/training die de deelnemers in groepjes van 2 of 3 zelf organiseren en voor publiek van buiten geven.

Tijdens de blokken komt onder meer aan bod: 

 • Bij jezelf blijven, ongeacht wat de groep doet
 • De kunst van het vragen stellen 
 • Vragen beantwoorden en omgaan met ‘tegenwerpingen’
 • Het verdiepen van het begrip van “key-differentiations”
 • NVC toepassen om problemen op te lossen (Verbinding tussen) de componenten van het proces: demonstraties geven
 • Nee kunnen zeggen en kunnen ontvangen 
 • Boosheid uitdrukken en ontvangen
 • Conflictoplossing en mediation
 • Opzetten van een training, lezing of presentatie
 • Oefeningen ontwikkelen en uitproberen
 • Feedback geven en ontvangen (o.m. met behulp van video-opnamen) 
 • Eerlijkheid in evaluaties en het praktiseren daarvan 
 • Uitvoeren van evaluaties en het ontvangen van deelnemer evaluaties

Ter inspiratie en om met verschillende trainingstijlen in aanraking te komen zullen enkele dagdelen van de training door ervaren gasttrainers worden ingevuld. Indien gewenst kun je als assistent/waarnemer aanwezig zijn bij een tweedaagse training van één van de trainers.

Toelatingscriteria
Minimaal 16 dagen training NVC gevolgd bij een CNVC gecertificeerde trainer of gelijkwaardig. Dit laatste in afstemming met de trainers. Een (telefoon)gesprek met één van de trainers, bij voorkeur de trainer die je nog niet kent.

Praktische informatie

 • Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 16
 • Tijd: De blokken starten om 10.30 uur op de eerste dag en eindigen om 16.00 uur op de derde dag. Tijdens de blokken kunnen op ad-hoc basis avondactiviteiten worden voorgesteld.
 • Data:
  Blok 1: 20 t/m 22 november 2019
  Blok 2: 22 t/m 24 januari 2020
  Blok 3: 18 t/m 20 maart 2020
  Blok 4: 18 t/m 20 mei 2020
 • Studiebelasting: Contacturen: 85, voorbereidingsuren: minimaal 50
 • Investering: De deelnameprijs voor het ‘Train de trainer’-traject, bestaande uit 12 dagen training, bedraagt voor particulieren € 2250,-. Voor deelnemers waarvan het bedrijf/de organisatie de deelname betaalt is de prijs € 5125,- (vrijgesteld van BTW). Ben je Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) dan bedraagt het tarief € 3075,- (vrijgesteld van BTW). Deze prijzen zijn inclusief alle trainingsmaterialen en exclusief de kosten van de accommodatie.

We hebben in alle eerdere ‘Train de trainer-NVC’ ervaring opgedaan met een locatie waar we nog steeds enthousiast over zijn (www.beukenhof.nl). De verblijfskosten hiervan bedragen € 850,- of € 212,50 per blok. Dit is inclusief 8 overnachtingen op een tweepersoonskamer met douche op de gang. In de kosten zijn inbegrepen: alle maaltijden, koffie/thee en fruit en de trainingsruimten die we ter beschikking hebben. Voor deelnemers die behoefte hebben aan meer privacy zijn enkele éénpersoonskamers beschikbaar voor  € 50,- extra per blok.

Als de investering voor deelname voor jou een onoverkomelijk probleem vormt, vragen we je contact met ons op te nemen. We beoordelen samen of er een alternatieve oplossing is. Na overleg kan ook in 2 termijnen worden betaald.

Aanmelding
Je aanmelding is definitief na ontvangst door Ai-opener van een aanbetaling van € 200,- en het volledig ingevulde inschrijfformulier. Na een intakegesprek op volgorde van aanmelding besluiten we over deelname. Het resterende deelnamebedrag ontvangt  Ai-opener dan graag voor 15 augustus 2019 op rekening NL27 TRIO 0212 41 83 00 t.n.v. Ai-opener te Rotterdam.

Annulering
Bij annulering door de organisatoren krijg je het volledige bedrag teruggestort. Bij annulering door de deelnemer voor 15 juli 2019 wordt het betaalde bedrag teruggestort minus de aanbetaling van € 200,-. Bij annulering na 15 juli 2019 wordt het betaalde bedrag minus de aanbetaling van € 200,- teruggestort als je zelf een andere betalende deelnemer vindt die wordt toegelaten of als je plaats door iemand van de wachtlijst kan worden ingenomen.

Scroll naar top