Incompany | Op maat

Ontwikkel je organisatie met de incompany trainingen van VINE.  Alle open trainingen zijn beschikbaar als incompany variant.
Er kan gekozen worden uit twee mogelijkheden:

 1. A) Standaard open training in Verbindende Communicatie
  Onze trainers verzorgen de reguliere training voor deelnemers van je organisatie.
  B) Training op maat 

Wanneer je de training specifiek wilt inzetten op een bestaande business case, dan passen wij de training aan op maat voor het vraagstuk van jouw organisatie.
*VINE verzorgt ook lezingen, workshops en masterclasses op locatie.

Voordelen van incompany trainingen

 • Volg de training op eigen locatie of een inspirerende locatie naar wens
 • De energie van de organisatie en de betrokken deelnemers wordt optimaal benut
 • Flexibel in plaats en tijd en financieel aantrekkelijk

Neem contact met ons op
Wil je meer weten over onze incompany trainingen of in gesprek gaan om vast te stellen wat VINE jouw organisatie kan doen? Bel of mail gerust op (030) 215 50 60 of welkom@vinetraining.nl

Wij ontwerpen leertrajecten en trainingen uitgaande van uw zakelijke behoeften voor uw doelgroep in 5 stappen:
          

VINE:

 • Inventariseert uw huidige situatie en ontwikkeldoelen: huidig gedrag voor de training en het huidige effect.
 • Ontwerpt een unieke training vanuit het door u gewenste effect.
 • Traint zo dat mensen het weten, snappen en kunnen en de transfer kunnen maken naar het doen in de praktijk.

Onze expertise

Wij stellen leertrajecten en trainingen samen vanuit de methodiek van Geweldloze Communicatie ontwikkeld door Marshall Rosenberg, wat wij Verbindende Communicatie noemen. Deze leer is méér dan een methodiek, het gaat niet alleen om ‘het probleem op te lossen’. De aanpak omvat een diepgaande beweging en afhankelijk van de complexiteit van uw vraagstuk combineren wij dit met inzichten vanuit diverse methodieken waaronder:

 • Theory U
 • Reinventing Organisations
 • Scrum
 • Besluitvormingsprocessen
 • Holocratie
 • Team coaching

We werken vanuit een verbinding met uzelf, met anderen en met alle aspecten die met de vraag samenhangen. Het proces bewerkstelligt een verdieping van het bewustzijn van alle betrokkenen. Met als doel duurzame gedragsverandering te stimuleren, nieuwe denkwijzen en inzicht geven op communicatie en gedrag. Mensen gaan op een andere manier naar complexe vraagstukken te kijken. Dit is van invloed op de gehele organisatie.

Verbindende Communicatie biedt praktische handvatten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en het samen zoeken naar doorbraken in complexere vraagstukken.

Voorbeelden van uitgevoerde incompany trainingen:

Het instrument feedback heeft altijd als doel de samenwerking te verbeteren als het vanuit een intentie komt dat je écht wil bijdragen aan iemands groei en ontwikkeling in de toekomst. Anders wordt feedback geven ‘het uiten van kritiek’ en dit roept bij de ontvanger vaak weerstand op met bijbehorend gedrag. Dit kan anders.

Feedback geven op een verbindende manier
Feedback geven is dat het vaak een eenzijdige benadering is gericht op ervaring uit het verleden. Met de methodiek van Verbindende Communicatie gaan we dieper en leren wij hoe je een tweezijdige benadering kunt creëren voor de toekomst. Dit doet een appèl op de kracht van ècht contact tussen mensen. Dit inspireert en motiveert medewerkers en eigenaarschap te nemen voor de gewenste verandering. Zodat de gever én ontvanger er beter van worden en er een win-win situatie ontstaat.

In deze training leer je hoe je van Feedback naar Feedforward kan gaan waardoor feedback een natuurlijk onderdeel wordt van je communicatie, zodat je via korte gesprekken verandering en verbetering kunt brengen binnen je organisatie.

Resultaat, Je:

 • leert de 4 bouwstenen en 3 processen van V.C. in feedback geven en ontvangen praktisch toe te passen.
 • begrijpt je eigen drempelvrees voor feedback geven en het omgaan met emotionele reacties.
 • formuleertde boodschap zo, dat je zegt wat je wil zeggen en de ander er ook iets mee wil doen zonder de relatie te schaden
 • ontvangtfeedback als kans voor verbetering en groei, hoe hoor ik een boodschap?
 • weet het verschil tussen feedback geven en aanspreken en weet wanneer je dit inzet.
 • bouwt aan constructieve relaties en samenwerkingen voor de toekomst

Kortom: je leert hoe je een verbindend feedback gesprek kan gesprek voeren op zodanige wijze dat de ander feedback kan horen als een cadeautje dat bijdraagt aan ontwikkeling en groei van zichzelf, anderen en het team. Én je krijgt inzicht in hoe je feedback anders kan ontvangen. Van Feedback naar Feedforward!

Weg met weerstand in gesprekken
Weerstand, wie heeft er niet mee te maken? Weerstand is een nuttige bron van informatie, tegelijk voor de meesten van ons niet wat we willen horen. Het is met name lastig, vermoeiend en blokkerend in gesprekken.

Weerstand ombuigen naar medewerking: een ‘nee’ is een ‘ja’ is voor iets anders
Uitgangspunt van Verbindende Communicatie is dat een ‘nee’ een ‘ja’ is voor iets anders en tegelijk het startpunt van een dialoog. 

Weerstand vraagt om schakelen naar een ander communicatieniveau en de ander centraal te zetten. Je aansluiten bij de belevingswereld van de ander. De oplossing voor weerstand in gesprekken ligt dus niet bij de gesprekspartner maar bij de wijze van benadering. Weerstand ontstaat doordat iemand :

 • zich onder ‘druk gezet’ voelt
 • iets tegen zijn zin in moet doen
 • zich niet gehoord, gezien of erkend voelt

In de training Weg met weerstand in gesprekken, leer je welke triggers er voor weerstand zijn en hoe je constructief en praktisch vanuit van de 3 processen en 4 bouwstenen van Verbindende Communicatie invloed kunt uitoefenen. Zodanig dat de weerstand verkleind of verdwijnt. De ‘nee’ ombuigen naar een ‘ja’ , zet mensen in beweging.…..

Resultaat, je:

 • bent beter in staat zijn om effectief om te gaan met weerstand
 • blijft steviger in je eigen kracht staan en leert constructief om te gaan met verschillen
 • leert hier-en-nu interventies toe te passen
 • krijgt inzicht in de ‘nee’: wat weerhoudt iemand ervan om ‘ja’ te zeggen / mee te bewegen?
 • leert effectief de 4 bouwstenen en 3 processen toe te passen van Verbindende Communicatie om weerstand te verkleinen en weg te nemen.

Kortom: je krijgt inzicht in hoe weerstand ontstaat en praktische direct toepasbare tools die je direct helpen om hier zodanig anders mee om te gaan dat er beweging ontstaat.

Een groot deel van het werken in organisaties bestaat uit het nemen van besluiten. En het zorgen dat mensen er ook naar gaan handelen.

De manier waarop we tot besluiten komen is niet altijd effectief. Mensen gaan vertragen, saboteren, zuchten en zo ondermijnen we het besluit.

Consent | geen bezwaar
Verbindende Communicatie werkt met het proces van verbindende besluitvorming. Het is een dialoog en vergader vorm die de onderstroom in mensen en groepen inzichtelijk en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen worden benut als een co-creërende kracht om te komen tot een breder gedragen besluit. Zodat iedereen aan boord blijft. Heldere besluiten, veel empathie niet soft maar doeltreffend, zonder verliezers.

Resultaat, je:

 • motiveert en stimuleert eerlijk uiten zodat mensen zich écht gehoord voelen
 • ontvangt praktische handvatten om gedragen besluiten te nemen
 • betrekt ieders mening bij de besluitvorming
 • gaat actief op zoek naar tegenstellingen en weet deze wijsheid te benutten
 • leert om de onderstroom in de groep zichtbaar te maken en in een veilige setting op te lossen

Verbindende Communicatie biedt een rijke toolbox om het beste in de mensen naar boven te halen om zo tot duurzame en verbindende besluiten te komen.

Voor een grote woningbouwvereniging in Rotterdam

De klant is koning en komt altijd van rechts; gevleugelde kreten om aan te geven dat de klant altijd tevreden gesteld moet worden.
Tenminste… dat is wat velen denken om zo een goed klantcijfer te kunnen scoren.

Maar hoe doen we het nu als een nee naar de klant op zijn plaats is, of als de klant jouw organisatie, jouw collega of mogelijk jezelf zwart maakt.

In deze situatie is het onze uitdaging om toch de klant tevreden te stellen. Door toch maar de klant zijn zin te geven? Nee!… door constructief met de klant te blijven communiceren en met haar/hem in verbinding te blijven.

In deze training wordt onze praktijk met klanten interactief met elkaar geoefend en ervaren we tijdens de trainingen hoe het uitwerkt als we constructieve taal gebruiken.

Reactie van een manager van een woningbouw vereniging die deze training heeft ervaren met zijn teams:

“Om niet zomaar te starten hebben wij een pilot training gehad en hebben we kunnen proeven wat constructieve communicatie betekent. Het heeft ons mooie inzichten opgeleverd hoe het werkt bij ieder mens, ongeacht culturele achtergrond etc. Tijdens het oefenen merkten we dat het onszelf ook veel oplevert”, bijvoorbeeld;

 • “Hoe zit ik in mijn vel en hoe werkt dit uit tijdens een gesprek”
 • “Hoe leer ik op een eerlijke manier om gaan met mijn gevoel en hoe zeg ik dat tegen mijn gesprekspartner zonder haar/hem kwijt te raken”.

Allemaal elementen die belangrijk zijn om constructieve taal te leren spreken en te verstaan. Hoe fijn is het om je duidelijk en constructief te kunnen uiten en te merken welke positieve invloed dit heeft op jou en je gesprekspartner!

Deze training bestaat uit het oefenen met casussen uit de praktijk, afgewisseld met een toelichting vanuit de theorie.

Scroll naar top