Onderwijs

Hoofd en hart verbinden in het Onderwijs, versterk je kennis en kunde met Verbindende Communicatie.
VINE heeft voor het onderwijs een specifiek pakket ontwikkeld aan effectieve trainingen en lezingen op basis van Verbindende Communicatie. Kernwoorden zijn verbinden, versterken, samenwerken en veerkracht. Onze trainingsprogramma’s  zijn gericht op ontwikkelen, praktisch leren toepassen en integreren van Verbindende Communicatie als competentie in het onderwijs veld.
Juist voor organisaties waar het draait om het professionaliseren van intermenselijke (team) verbindingen, (MR) besturen en ouderraden zijn onze maatwerk | in-company trainingen of workshops een ideale oplossing. Met heldere doelstellingen vooraf wordt in de organisatie specifiek toegewerkt naar de beoogde resultaten.

Waarom on(der)wijs in Verbinding?
Werken in het onderwijs is voor velen zeer uitdagend. Je professionaliteit wordt op meerdere manieren op de proef gesteld. Werkdruk, hectiek, stress en ondertussen ben je een communicatieve duizendpoot, een spin in het web tussen leerlingen/studenten, collega’s, ouders en directie. Dat vergt veel vaardigheden.

Wil je:

 • in alle uitdagende situaties in jouw kracht blijven staan?
 • kalm, weloverwogen en opbouwend blijven reageren?
 • grenzen stellen op een manier die een ander kan horen?
 • ook onder druk, in verbinding blijven met jezelf en de ander?
 • en vooral het voorbeeld zijn dat leerlingen, ouders, collega’s en studenten willen volgen?

VINE heeft het gedachtegoed van Marshall Rosenberg herleidt tot processen van Verbindende Communicatie toegespitst op het onderwijs veld. In de praktijk blijkt dit uitermate succesvol in het analyseren van wat er daadwerkelijk leeft bij de ander en jezelf. Dit leidt tot wederzijdse begripsvorming en inzicht in de drijvende krachten onder het gedrag. Een unieke methodiek die in het bijzonder bijdraagt aan rust,veiligheid en onderlinge verbinding.

Verbindende Communicatie is een benadering waarin empathie de basis is, ten eerste met jezelf en van daaruit met de ander. Het is een wijze van uiten en luisteren die daadwerkelijk contact mogelijk maakt, zelfs in de meest spanningsvolle situaties. Een uitwisseling waarin je de ander hoort en ook gehoord wordt. Wat heb jij nodig? Wat heeft de ander nodig? En hoe kom je tot win-win. Je lost lastige situaties samen op zonder oordeel of verwijt. Vanuit nieuwe perspectieven kom je tot breed gedragen oplossingen en besluiten. Zo haal je het beste uit jezélf en uit relaties met anderen.

Verbindende communicatie is een buitengewone leidraad om emotionele intelligentie praktisch te ontwikkelen en zo jouw impact te vergroten door doeltreffend en bewust te communiceren. Verbindende Communicatie is een strategische keuze met effect voor de rest van je leven.

Toepassen van Verbindende Communicatie
Haalt snel agressie en andere emotionele angels uit conflicten. De 4 bouwstenen van het model in combinatie met de 3 verbindende processen helpen je om tot een constructieve dialoog te komen. Dit heeft grote impact op de kwaliteit van je werk in het onderwijs en op jouw als mens.

Om hier inzicht in te krijgen en concrete handvatten om mee aan de slag te gaan bieden we trainingen, modules en interactieve lezingen voor alle collega’s in het onderwijs. De trainingen bestaan uit theorie en veel oefenen met casussen uit de onderwijs praktijk om zo de kracht van deze benadering te leren en te integreren.

Resultaat? Je:

 • wordt je bewust van je eigen manier van communiceren en waar je dit vandaan komt en leert jezelf te uiten zonder oordeel en verwijt
 • krijgt diepgaand inzicht in miscommunicatie en hoe je dit kunt voorkomen
 • krijgt inzicht in wat stimuleert en wat belemmert verbinding?
 • kunt de harmonie herstellen in een spannende dialoog
 • krijgt inzicht en begrip in wat de oorzaak is achter het gedrag
 • komt tot gezamenlijk gedragen oplossingen door in te spelen op behoeften
 • communiceert verbindend en behaalt hiermee verassend effectieve resultaten!
 • kunt patronen doorbreken en actief kiezen om een gesprek anders te laten verlopen

Borging in de praktijk
Wij realiseren borging van de theorie/het geleerde in de praktijk door:

 • Speciaal opgeleid en senioriteit van 2 internationaal gecertificeerde NVC trainers/coaches met een onderwijs specialisatie
 • Intensieve interactie tussen deelnemer en trainers
 • Maximale ruimte voor individuele aandacht
 • Ervaringsgerichte manier van opleiden
 • Beperkt aantal deelnemers

Ons aanbod is voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is. We kunnen 1, 2 of meerdaagse trainingen organiseren, geef uw interesse aan wij kijken of we aan uw vraag tegemoet kunnen komen.

Ook voor individuele coachings trajecten kunt u contact met ons opnemen. Bel of mail gerust op (030) 215 50 60 of welkom@vinetraining.nl.

Voorbeelden van onze VINE (in-company) programma’s:

Geschikt voor studiedagen, of ouderavonden. U wordt meegenomen, middels pakkende voorbeelden uit de praktijk, in wat Verbindende Communicatie voor het onderwijs kan betekenen. Je hoort wat het is en wat je ermee kan. Tussendoor is er ruimte om met elkaar uit te wisselen, te onderzoeken en te sparren. Dit kan gekoppeld worden aan workshops. Er is een tweede lezing mogelijk over hoe om te gaan met (een gebrek aan) motivatie. Duur: keuze van 30 minuten tot 2 uur (lezing), inclusief workshops: een hele dag.

VINE biedt toegepaste workshops betreffende communicatie en samenwerking. Bijvoorbeeld:

 • anders omgaan met boosheid en agressie in het onderwijs
 • het stimuleren van betrokkenheid in de klas
 • verbinding en flow in teams

Basistraject Verbindende Communicatie 3 modules
Gericht op een krachtige integratie en continuïteit van Verbindende Communicatie.  U heeft een keuzeom de modules separaat (per onderwerp) af te nemen of als een pakket opleidingen wat uit onderstaande 3 modules van 4 dagdelen bestaat: Module 1, 2 en 3 met een aantrekkelijke korting op uw investering. Data en onderwerpen in flexibele afstemming.                                                                                                               

Module 1: Het leggen van het fundament
In vier dagdelen leert men de basis: de vier bouwstenen van het model van Verbindende Communicatie en hoe deze toe te passen, voor jezelf en anderen. zelfempathie, empathie, eerlijk uiten, luisteren en verbindende gesprekken voeren. Tussen de bijeenkomsten door wordt er een opdracht gegeven om het leren levend te houden.

Programma

 • De 4 bouwstenen van het Model toepassen, jezelf uiten in de vorm van zelfexpressie zonder oordeel en verwijt
 • Opkomen voor jezelf en moeilijke vragen durven stellen.
 • Verzoeken doen die als zodanig gehoord kunnen worden
 • Inzicht en begrip in wat de oorzaak is achter het gedrag
 • Hoe je de communicatie herstelt of juist ‘dicht timmert’

Module 2: Empathie als kernwaarde
In vier dagdelen wordt er verdiept in: omgaan met ‘lastige’ emoties, zowel bij jezelf als de ander (je collega, ouders, leidinggevende) de-escalerend communiceren, inzicht in eigen communicatievalkuilen en bijstellen van persoonlijke reactiepatronen. Omgaan met macht wordt omgezet in omgaan met kracht, vanuit 100% menselijke gelijkwaardigheid.

Programma

 • Het proces van empathisch luisteren en horen wat de ander nodig heeft
 • Gevoelens en behoeften van de ander herkennen en verwoorden
 • Zelfempathie, contact maken met eigen gevoelens en behoeften
 • Het oefenen van de drie processen: Eerlijk uiten, empathisch luisteren en zelfempathie (interne dialoog)

Module 3: Constructief omgaan met conflict en besluitvorming
In vier dagdelen wordt er verder verdiept in conflict-oplossende vaardigheden. Ook wordt er geoefend met besluitvorming die meer draagvlak creëert. Daarnaast wordt al het geleerde geoefend en toegepast in uitdagende casussen.

Programma                                                                                                                                           

 • Hoe conflicten ontstaan en wat de oorzaak is
 • Weerstand verkleinen en wegnemen
 • Draagvlak creëren en verbindende besluitvormings processen
 • Conflicten constructief oplossen

Terug naar samenwerking tussen ouders en leerkrachten, de manier van aanspreken verbeteren, respect voor elkaar ontwikkelen met Geweldloze Communicatie als concrete benadering.

Ouders en leerkrachten zijn in het uitoefenen van hun taak zo van elkaar afhankelijk, dat ze die taak eigenlijk niet kunnen uitoefenen zonder steun van elkaar. Dat neemt niet weg dat de onderlinge relatie vaak onder grote spanning staat. In deze basis training leer je de instrumenten van Verbindende  Communicatie toe te passen in de samenwerking tussen leerkrachten en ouders enerzijds en tussen leerkrachten onderling anderzijds.

Programma

 • De 4 bouwstenen van het model, je krijgt inzicht en oefent de basisvaardigheden van dit model met eigen casuïstiek.
 • Hoe kun je in verbinding blijven met ouders en jezelf in ‘lastige’ gesprekken zonder de belangen van beiden uit het oog teverliezen?
 • Luistervaardigheid, 4 manieren van luisteren.
 • Van feedback naar feed forward, hoe elkaar aanspreken zonder de onderlinge verbinding te verliezen?

Als persoon in het onderwijs draagt u een grote verantwoordelijkheid. Hoe kan Verbindende Communicatie het proces van bestuurlijk vormgeven versterken? Deze tweedaagse training gaat over

 • verschillende manier van luisteren,
 • het communiceren van verwachtingen, zelfzorg, burn-out preventie,
 • draagvlak creëren, andere vormen van besluitvorming proberen en slim werken, bijvoorbeeld met de ‘SCRUM-methode’

De MR heeft als taak de communicatie met de achterban te stroomlijnen naar directie en bestuur, en andersom. Een verantwoordelijke taak waarin luisteren en tevens duidelijk uiten van cruciaal belang is. In deze training van een dag staan deze vaardigheden centraal.

 • Wat is diep luisteren?
 • Hoe kun je je zodanig uitspreken, dat je wél gehoord en begrepen wordt?
Scroll naar top