Persoonlijk Leiderschap

Verbindende wijsheid in Persoonlijk Leiderschap

Hoofd en hart, rust en balans
Je wil een sprong maken in jouw ontwikkeling die jou persoonlijk én professioneel vooruit helpt. De VINE Persoonlijk Leiderschaps programma’s zijn gericht op leiderschap dat hoofd en hart verbindt. Verwondering, reflectie, rust en balans zijn hierin kernbegrippen. Handelen vanuit zelfverbinding een voorwaarde. Het gedachtegoed van Marshall Rosenberg is hierin een grote inspiratie bron en geeft vernieuwende en grensverleggende inzichten.

Om het beste uit jezelf te halen ga je ervaren hoe belangrijk het is om rust te hebben in jouw eigen denken, voelen en handelen. Hierbij is de samenhang van cruciaal belang om duurzame gedragsverandering tot stand te brengen.
Deelnemers maken de stap naar binnen, naar zichzelf. Ze ervaren dat zelfverbinding fundamenteel is om de verbinding met anderen en de omgeving te kunnen maken. Zo creëer je ruimte voor verschillen en zet je mensen in hun kracht.
Kortom, intensieve leertrajecten die een stevig fundament bieden en een kans om uit te groeien tot de leider die je wil zijn.

Een versterking voor je persoonlijke, team en zakelijk succes!

Diepgaande veranderprocessen initiëren
Wil jij ook graag doordringen tot op de bodem?
Het helemaal doordringen tot je gesprekspartner of cliënt kan lastig zijn. Daarom biedt deze ‘post coach’ leergang jou een krachtige leer- en ontwikkelomgeving. Je leert eerst jezelf te doorgronden op diepere niveaus en hoe je dat kan overdragen.

Dit stelt je in staat om diepgaande veranderprocessen te stimuleren en begeleiden. De in te zetten interventietechnieken vanuit de theorie van Geweldloze Communicatie krijg je zowel verbaal als visueel en praktisch aangereikt en ondersteunen om de aangereikte kennis zelf te onderzoeken en ervaren. Het leren van elkaar is een natuurlijk gevolg.

Je komt in verbinding met je persoonlijke thema’s en kernbehoeften. Het wordt dus ook een ontmoeting met jezelf.  Deze persoonlijke groei kan volledig ten dienste komen van jouw succesvolle coaching en begeleiding zodat je echt van betekenis bent én het verschil kan maken.

Module 1: Transformatie
Bijdragen aan een andere kwaliteit van leven: Empathisch luisteren in de coachrol en compassievol spreken. Het transformeren van oordelen en woede door middel van ‘Needs Based Coaching’.

Module 2: Zingeving
Zingeving, mededogen en Verbindend Communiceren als interventie in het leven van je coachee: Omgaan met lijden en verdriet door gewoonten en patronen te veranderen.

Module 3: Schoonheid van behoeften
Zorg en aandacht voor de balans in je coachee; leren delen wat je geleerd hebt. Aandacht voor de schoonheid van universele menselijke behoeften. Er wordt transformerend gewerkt met schaamte, schuld, depressie en dilemma’s.

Module 4: Compassievol leven
Je coachee stimuleren in compassievol leven en geven in de dagelijkse praktijk: Het opheffen van blokkades in interactie met de omgeving. Dialoog voeren in complexe situaties, het waarderen van verschillen, ‘Scary Honesty’ en negatieve gedachten transformeren naar verwondering en nieuwsgierigheid.

Jouw resultaten

 • Verregaande internalisering van Marshall Rosenberg’s gedachtegoed door
 • Verdere verdieping in de theorie van Geweldloze Communicatie
 • Integratie door praktische werkvormen en methodieken
 • Empathie kunnen inzetten op 3 niveau’s: zelfempathie, empathisch luisteren en compassievol reageren
 • Omvormen van oordelen en woede naar verbinding met ‘Needs Based Coaching’
 • Transformerend kunnen werken met schaamte, schuld, depressie en dilemma’s
 • Ontwikkelen van meer zelfsturing vanuit kernbehoeften
 • 6 PE punten voor bij- en nascholing vanuit EMCC-NOBCO

Borging in de praktijk

Wij realiseren borging van de theorie/het geleerde in de praktijk door:

 • Speciaal opgeleid en senioriteit van 2 internationaal gecertificeerde NVC trainers/coaches
 • Intensieve interactie tussen deelnemer en trainers
 • Maximale ruimte voor individuele aandacht
 • Ervaringsgerichte manier van opleiden
 • Beperkt aantal deelnemers

Internaliseer Verbindend Communiceren
De basis van het model van Verbindend Communiceren is:
waarnemen – gevoelens – behoeften – verzoek. Tijdens dit leertraject wordt dit model verder uitgediept. De nadruk ligt op het ervaren van gevoelens en behoeften, het niveau waarop we wezenlijk geraakt worden. Je komt hierdoor in contact met je kernbehoeften.

Praktijkgericht
We helpen je om de resultaten van de ontmoeting met jezelf op een diep niveau te internaliseren. Dit door veel van de door jou te behalen resultaten te oefenen in gevarieerde coaching werkvormen. Daardoor leer jij tijdens het oefenen jezelf in te zetten als instrument om:

 • Tot de kern te komen van wat er leeft bij je cliënt wat leidt tot inzicht en begrip
 • De cliënt eigenaar te laten worden van zijn of haar kernbehoeften

Voor wie?
Dit leertraject is bedoeld voor jou als leidinggevende, HR professional, coach, psycholoog of therapeut als je je verregaand wilt ontwikkelen tot een krachtige en onderscheidende begeleider van zowel individuele als organisatorische vraagstukken.

Trainingsopbouw
Deze leergang bestaat uit vier modules van twee dagen. Drie oefengroep avonden.
Doorlooptijd van de vier modulen is ongeveer zes maanden.

Praktische informatie

 • Inschrijving is mogelijk na 2 dagen Introductieopleiding in Verbindende/ Geweldloze Communicatie bij een NVC-gecertificeerde trainer
 • Data: Module 1 12 en 13 mrt ’20 (start), Module 2 23 en 24 apr ’20, Module 3 28 en 29 mei ’20, Module 4 18 en 19 jun ’20
 • Module 1 t/m 4 plus 3 oefenavonden: Anja Nekeman en Martijn Ceelen
 • Lestijden: 10.00 tot 17.00 uur
 • Locatie: Tennis- en Businesscenter Heuvelrug
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
 • NOBCO/ EMCC: Het NOBCO stelt minimaal 6 PE punten beschikbaar
 • Studiebelasting: Totaal 82 uur waarvan 70 contacturen en 12 uren zelfwerkzaamheid. De contacturen zijn verdeeld over modules van twee dagen plus oefengroep avonden.

Verbinding als motor voor professionele samenwerking in teams
Werken aan teamverbinding én resultaat met professionals.
Wil jij ook graag gebruik maken van de kracht van verschillen in jouw team? Het coachen, managen of sturen van (autonome) professionals kan een hele uitdaging zijn.

In dit leertraject krijg je verbindende tools aangereikt om de behoeften en capaciteiten van teamleden en de organisatie op te lijnen. Als teamcoach leer je praktische tools in te zetten afgestemd op het teamniveau en patronen te ontdekken in de communicatie binnen het team. Je sluit aan bij wat betekenisvol is in het hier en nu. Zelforganiserende teams kunnen zo werken aan hun eigen fundament.

Het doel is om het leervermogen van het team te vergroten en eigenaarschap te nemen voor de kwaliteit van verbinding en het eigen leerproces.
Je werkt o.a. met een Geweldloze Communicatie variant van Scrum en de 5 kritische succesfactoren van Marijke Lingsma om teamresultaat EN verbinding te bereiken. Daarnaast leer je gebruik te maken van de Convergent Facilitation methode van Miki Kashtan, om zelfsturing en co-creatie bij duurzame besluitvorming te bevorderen, ‘consent’ is hier een onderdeel van.

Om spanning te houden in je team en conflicten productief te maken, krijg je handvatten om je team conflictvaardig te maken. Tenslotte geven we jou als ‘team coach’ en het team instrumenten om successen op te kunnen schalen naar een hoger prestatieniveau.

Module 1: Verbinding en Resultaat als Team

 • Verbinding en resultaat M1 team
 • De vijf kritische succesfactoren voor Verbindende Communicatie in teams
 • C. teaminterventies in het hier en nu
 • C. teamlid en eigenaarschap, verantwoordelijkheid en autonomie
 • Borgen continue teamverbetering met Scrum

Module 2: Faciliteren Besluitvorming in Teams

 • Verbinding en resultaat M2 team
 • Resultaat en plezier vanuit de kracht van verschillen
 • Besluitvorming vanuit Verbindende Communicatie: in de praktijk
 • Balanceren van tijd en kwaliteit van besluiten via Convergent Facilitation interventies
 • Van Feedback naar Feedforward

 Module 3: Conflictvaardigheid in Teams

 • Verbinding en resultaat M3 team
 • Conflictvaardigheid in een team
 • Stimuleren van zelf verbinding als het spannend wordt
 • Vijandbeeld proces voor de-escalatie op de trap van Glassl
 • Productief maken van conflicten

 Module 4: Opschalen Team Succes naar organisatieniveau

 • Verbinding en resultaat M4 team
 • Opschalen van team ontwikkeling naar organisatie ontwikkeling
 • Empathie factor als transformerende kracht
 • Bruggen bouwen in veranderings processen
 • Re-inventing organizations

 Jouw resultaten

 • Krachtige vertaling van Marshall Rosenbergs gedachtegoed naar teamniveau
 • Verdieping en verbreding van de theoretische modellen van: Convergent Facilitation, Scrum en feedback en Conflictvaardigheid in teams
 • Praktische tools voor faciliteren, bemiddelen en coachen op basis van ieders behoeften
 • Transformerend kunnen werken bij teamconflicten, weerstand, of juist bij te veel aan harmonie
 • Je kunt op een verbindende wijze interventies doen die bijdragen aan een gezond en vitaal teamklimaat
 • Beinvloeden van de ‘onderstroom’ in teams

Borging in de praktijk
Wij realiseren borging van de theorie en het geleerde in de praktijk door:

 • Senioriteit en praktijkkennis van 2 internationaal gecertificeerde trainers/teamcoaches
 • Maximale ruimte voor zelfsturing door professionals in de groep
 • Krachtige combinatie van training en werkvormen die je zelf als teamcoach ook uitstekend kunt gebruiken met je team

Voor wie?
Dit leertraject is voor teamcoaches, zelfstandig ondernemers, leidinggevenden en managers, projectleiders, teamleiders die Verbindende Communicatie wil leren toepassen in Teams binnen organisaties.

 Praktische informatie

 • Inschrijving is mogelijk na 2 dagen Introductieopleiding in Verbindende/ Geweldloze Communicatie bij een NVC-gecertificeerde trainer
 • Locatie: Tennis- en Businesscenter Heuvelrug
 • Data:

  Module 1 08 en 09 okt ’20 (start)
  Module 2 19 en 20 nov ’20
  Module 3 14 en 15 jan ’21
  Module 4 18 en 19 feb ’21

 • Investering: Wij bieden de 4 modules aan als 1 geheel voor € 1995,- dit is inclusief lunch, koffie/thee en versnapering. Vrijgesteld van BTW.

 

Het leertraject Conflicthantering/Bemiddeling bestaat uit 3 uitdagende modules, verdeeld over 10 dagen. Voordat je aan dit ontwikkelprogramma begint, heb je een vooropleiding van minimaal 2 dagen introductie training Geweldloze Communicatie nodig.

De onderstaande 3 modules vormen samen het leertraject (de modules zijn ook afzonderlijk te boeken en volgen):
Conflicthantering 1 (2 dagen) 
Conflicthantering 2 (4 dagen) 
Herstelgesprekken (4 dagen)

Je integreert hiermee krachtig de vaardigheden en interventies van Conflicthantering en Mediation vanuit de specifieke en toegepaste methodiek van Mediate your Life. We bieden je een aantrekkelijk financieel voordeel van 10 % op dit pakket van 3 modules. In plaats van € 3.950,- betaal je € 3.555,-

Deze opleiding wordt door Jan van Koert en Sonja van der Meulen beiden zeer ervaren gecertificeerde trainers uit het VINE Trainerscollectief gegeven.

Praktische informatie:

 • Gewenste vooropleiding: 4 dagen vooropleiding door een gecertificeerde trainer. Heb je een andere vooropleiding? Neem dan gerust contact met ons op welkom@vinetraining.nl
 • Locatie: Tenniscentrum Heuvelrug, Doorn
 • Aantal deelnemers: 6-12
 • Tijden: Inloop vanaf 09.30 uur, aanvang 10.00 uur einde 17.00 uur
 • Data: Module 1 25 en 26 februari 2020 (start) Module 2 27 t/m 30 maart 2020 Module 3 08 t/m 11 mei 2020

Een tweedaagse training in mediation vaardigheden
Conflicten kosten energie. Als we tot over onze oren in een conflict zitten, is het moeilijk om onze verbindende vaardigheden te benutten. Als het lukt om ruimte te creëren rond onze conflicten, komen we uit bij gesprekken vol verrassing, opluchting en bereidheid elkaar tegemoet te komen.

Herken je dit? Heb je al ervaring met Geweldloze of Verbindende communicatie? En wil je concreet aan de slag met een aantal vaardigheden die je helpen (bij conflicten van jezelf en tussen anderen) om te bewegen van verwijdering naar verbinding? Dan is deze tweedaagse introductietraining Conflicthantering 1 geknipt voor jou.

De onderwerpen van deze training:

 • Conflicthantering/mediation: gesprekken benaderen vanuit een mediatorrol
 • Twee fasen, vijf stappen en een basisaantal vaardigheden bij conflictbemiddeling
 • Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf én met partijen als mediator
 • Van meningen naar menselijkheid: verbinding tussen partijen versterken met empathie
 • Van verwachtingen naar verzoeken: uitkomen bij specifieke, wederzijdse, verzoeken en afspraken

Ben je enthousiast en gretig uit deze training gekomen en wil je je verder verdiepen in mediation vaardigheden die ‘zoden aan de dijk’ zetten? Dan kun je instromen in de vervolg opleidingen: Conflicthantering 2, Herstelgesprekken of de training Groepsmediation.

Bij het volgen van Conflicthantering 1 en Conflicthantering 2 ontvangen alle mediators aangesloten bij MfN 35PE punten!

Praktische informatie

Een vierdaagse training gericht op het voorbereiden, uitvoeren en afronden van een gesprek tussen twee anderen.
Je hebt vier of meer dagen training gevolgd rond Geweldloze Communicatie. Je bent enthousiast over de inzichten en handvatten die Geweldloze Communicatie je biedt om steeds weer terug te komen bij verbinding. Je bent betrokken bij gesprekken tussen anderen waarbij mensen elkaar met moeite of helemaal niet lijken te begrijpen. Gesprekken waarin beiden gelijk menen te hebben en weinig bereid zijn op zoek te gaan naar oplossingen waarbij iedere behoefte telt. Je vingers jeuken om bij dat soort gesprekken jouw verbindende vaardigheden in te zetten.

Herken je dat? Is het je wens om een professionele en positieve inbreng te leveren in het herstel van relaties? Wil je aan de slag om een aantal vaardigheden die je al hebt, uit te breiden en te versterken zodat je ze met groeiend gemak kunt inzetten bij conflicten van anderen? Dan is deze vierdaagse introductietraining Conflicthantering 2 geknipt voor jou.

De onderwerpen die in deze training aan bod komen:

 • Conflicthantering/Mediation: gesprekken benaderen als mediator
 • Twee fasen, vijf stappen en negen vaardigheden bij conflictbemiddeling
 • Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf als mediator
 • Van meningen naar menselijkheid: verbinding versterken met empathie
 • Van verwachtingen naar verzoeken: uitkomen bij specifieke verzoeken en afspraken
 • Gesprekken voorbereiden met partijen: vijandbeeldproces in premediation
 • Gesprekken evalueren met of zonder partijen

Vervolg: Als je enthousiast en gretig uit deze training bent gekomen en je verder wilt verdiepen in aspecten van mediation, dan kun je instromen in de training Herstelgesprekken of de training Groepsmediation.

Bij het volgen van Conflicthantering 1 en Conflicthantering 2 ontvangen alle mediators aangesloten bij MfN 35PE punten!

Praktische informatie

Een vierdaagse training gericht op het voeren en ondersteunen van gesprekken die gaan over emotionele pijn en onbedoelde gevolgen van wat we doen.
Alles wat we zeggen of doen, is een uiting van een behoefte. Die behoeften delen we als mens. We verschillen in de keuzes die we maken om behoeften in te vullen. Conflicten doen zich voor op het niveau van die keuzes, de hele dag door. We zeggen en doen dingen, om er vervolgens achter te komen dat onze woorden en daden allerlei onbedoelde gevolgen hebben. En als we gewend zijn te denken en praten in termen van wie de schuld heeft, wie gelijk heeft en hoe het hoort, is de kans groot dat we elkaar niet werkelijk horen en zien. Zo ontstaan oud zeer, wrok, schuld, schaamte en andere drempels tot verbinding in en tussen mensen.

Herken je dit? Misschien ken je situaties waarbij je iets gedaan hebt waarvan je spijt hebt of die iemand anders je kwalijk neemt. Situaties die heel lastig bespreekbaar zijn, omdat een gesprek met de snelheid van het licht terechtkomen in boosheid, schaamte, verdriet en/of angst. En dan vooral gaan over wie de schuld had, over wie gelijk heeft. Of misschien ben je betrokken bij gesprekken tussen anderen bij wie dit speelt. Als partner, als ouder, als collega of als mediator bijvoorbeeld. Hoe ondersteun en voer je een gesprek zodat er werkelijk ruimte ontstaat voor erkenning van wat gebeurd is en voor herstel van de relatie?

Als dat je bezighoudt, en je hebt eerder tenminste de tweedaagse Conflicthantering 1 gevolgd, dan is deze training geknipt voor jou.

De onderwerpen die in deze training aan bod komen:

 • Conflicthantering/Mediation: gesprekken benaderen als mediator bij heling van emotionele pijn en verzoening
 • Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf om in contact te kunnen blijven met de ander
 • Van meningen naar menselijkheid: vier facetten van empathisch luisteren
 • Vaardigheden verdiepen: aanscherpen van negen mediatorvaardigheden
 • Van spijt naar stilte: zelf zaken rechtzetten met een ander (interpersoonlijk)
 • Herstelgesprekken ondersteunen tussen anderen
 • Van mooie intenties naar concrete verzoeken: specifieke acties gericht op herstel en de toekomst

Vervolg: Als je enthousiast en gretig uit deze training bent gekomen en je verder wilt verdiepen in aspecten van mediation, dan kun je instromen in de training Conflicthantering 2 of de Masterclass Groepsmediation.

Praktische informatie

Een tweedaagse training gericht op het kunnen faciliteren van gesprekken bij gedoe en gedonder in groepen
Als meer dan twee mensen met elkaar in gesprek zijn of een conflict hebben, kan het uitdagend zijn om aanwezig te zijn. Als mediator of facilitator is het je intentie om het gesprek zó te ondersteunen, dat mensen zich gehoord weten, zodat de aandacht en creativiteit gericht kan zijn op het doel dat deze mensen voor ogen hebben. Iedere groep kent zijn eigen dynamiek. Voor de facilitator van een groepsgesprek, of dat nu een overleg, een besluitvorming of formele mediation is, brengt de groepsdynamiek extra uitdagingen met zich mee. Hoe draag je bij aan verbinding wanneer mensen (nog) niet bij elkaar zijn op het zelfde moment? Hoe adresseer je verschillen in macht en invloed op een verbindende manier? Hoe draag je eraan bij dat besluiten worden genomen waarin iedereen zich kan vinden?

Als dit soort vragen je bezighoudt en je hebt eerder tenminste de tweedaagse Conflicthantering 1 gevolgd, dan is deze training geknipt voor jou.

De onderwerpen die in deze training aan bod komen:

 • Conflicthantering/Mediation: gesprekken benaderen als mediator bij processen en gesprekken in groepen
 • Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf om in contact te kunnen blijven met de groep
 • Vaardigheden verdiepen: het toepassen van negen mediatorvaardigheden bij groepsgesprekken
 • Van bolwerken naar besluiten: besluitvorming faciliteren waarbij iedere behoefte telt
 • Verbinding tussen verschillende plekken: shuttle-mediation

Vervolg: Als je enthousiast en gretig uit deze training bent gekomen en je verder wilt verdiepen in aspecten van mediation, dan kun je instromen in de training Conflictbemiddeling 2 of de training Herstelgesprekken.

 Praktische informatie

Scroll naar top