Thema's | PE-punten

Durven en willen kiezen voor verandering
Geweldloze | Verbindende Communicatie is veel meer dan alleen een effectieve manier van communiceren. Het is meer dan een proces of een taal. Het is een gedachtegoed, een manier van zijn, van denken en van in de wereld staan. Het herschept hoe je de realiteit ervaart en door welke filters je de wereld in jezelf en om je heen ervaart. De leer omvat vele verdiepende en verbredende thema’s die het begrip en de integratie in je leven vergroten. De dynamische taal nodigt uit tot experimenteren met drastische invloed op en direct merkbare resultaten in de kwaliteit van je leven. 

Thema trainingen, masterclasses en special events
Gedurende het jaar brengen we regelmatig nieuwe thema trainingen onder de aandacht die jou nog beter vooruit helpen. Ze zijn allen gebaseerd op verdiepende en verbredende thema’s vanuit het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie. Soms gecombineerd met aanvullende theorieën. Zo ontwikkel je steeds meer de vaardigheid om in de meest uiteenlopende situaties op verschillende communicatie niveaus verbindingen te ontwerpen en solide bruggen te bouwen.

Rosenberg: “ik heb Geweldloze Communicatie ontwikkeld als een manier om onze aandacht te richten en ons licht van bewustzijn te laten schijnen op plekken waar meer kans is om te vinden wat we zoeken. We richten onze aandacht op vier gebieden: de vier elementen van het communicatie model. We verweven het model met drie processen: eerlijk uiten, empathisch luisteren en zelfverbinding. Dit stimuleert een stroom van empathie en compassie, een stroom tussen mijzelf en anderen, gebaseerd op wederzijds geven vanuit het hart”.

Thema trainingen

Over vrij worden en jezelf bevrijden van angst, schuld en schaamte.

Angstloos leven is heel natuurlijk 
wanneer je je gedachten hebt onderzocht.”
-Byron Katie-

Waar komt het toch vandaan, die angst om iets fout te doen? Dat we ons schuldig voelen en ons schamen? 
We gaan twee dagen aan de slag met deze drie ‘spoken’, die jouw leven kunnen verzuren en geven handvatten voor oplossingen die je weer energie en plezier geven. Veel oefenen en doen!

Programma

 • Dag 1 staat in het teken van Angst, Schuld, Schaamte en Verzoening
  Inzicht in diepe onvervulde kern behoeften die geraakt zijn en uitzicht in bevrijdende strategieën die je leven verrijken.
  Expert trainer: Jan van Koert
 • Dag 2 gaat over De bevrijding door Vergeving
  Vergeving, hoe doe je dat? Een dag voor en over jezelf en het innerlijke vergevingsproces. In het laten gaan van verwachtingen en jezelf vrij maken van energievretende denkpatronen.
  Expert trainer: Willem Glaudemans en Jan van Koert assisteert/ondersteunt.

Toelichting van Willem Glaudemans

Vergeven is het loslaten van alle hoop op een beter verleden
Vergeving gaat over jou en niet over de ander, al lijkt het zo dat je ‘de ander moet vergeven’ en ‘de relatie moet herstellen’. Maar als je erop wacht tot de ander eerst excuses aanbiedt, spijt betuigt of zijn houding verandert, dan kun je meestal lang wachten.

Vergeven is een innerlijk proces waarbij je de ander in principe niet nodig hebt. Het is een innerlijk schoonmaakproces dat je doet uit liefde voor jezelf. Je kunt jezelf bevrijden van je wrok, haat, wraak, slachtofferschap, beschuldiging en schuld. Daarbij kun je gevoelens als pijn, verdriet en woede tegenkomen.

De vraag die je jezelf kunt stellen
Wil ik nog langer rond blijven lopen met mijn pijn, verdriet en woede, met mijn schuld en schaamte? Wil ik nog langer de gevangene zijn van mijn wraak en haat? Wil ik mijn lichaam blijven verzieken met mijn grieven en wrok? Wanneer je op een van deze vragen ‘nee’ zegt, zeg je ‘ja’ tegen vergeving.

Willem zal zijn actuele vergevingsmodel laten zien en ervaren. Het is geïnspireerd op het gedachtegoed van Een cursus in wonderen. We gaan ook oefenen met zowel vergeving als zelfvergeving.

Willem Glaudemans (1954) was werkzaam als vertaler o.a. van De Nag Hammadi-geschriften en Een cursus in wonderen. Hij geeft regelmatig lezingen, cursussen, workshops en trainingen over vergeving, de Cursus, levensmissie en levensschouw, en de overgangstijd waarin wij leven. Van zijn hand verschenen: Het wonder van vergeving (een werkboek 2002), en Boek van Vergeving (2013), verder o.a. Boek van de Levensmissie en Reis van de Ziel. Hij is de bedenker van Het Talentenspel, en Jong Talent, wat (jonge) mensen helpt om hun levensmissie te ontdekken (zie voor alle activiteiten zijn website www.willemglaudemans.nl).

Praktische informatie:

 • Gewenste vooropleiding: 4 dagen vooropleiding door een gecertificeerde trainer. Heb je een andere vooropleiding? Neem dan gerust contact met ons op welkom@vinetraining.nl

Boosheid beschouwen we in Geweldloze Communicatie als een van onze vier vrienden. Namelijk boosheid is een sterke signaalknop dat behoeften van jou/de ander niet worden vervuld. De situatie is de aanleiding en de oorzaak zit in jezelf….

Deze training geeft je het inzicht én het uitzicht om anders om leren gaan met boosheid. Je leert verbinding te maken met de onvervulde behoeften onder jouw boosheid en te begrijpen waar dit vandaan komt.

 • Je ontvangt concrete handvatten die je helpen om boosheid bij anderen te horen, te ontvangen en te ervaren wat er écht leeft onder de boosheid.
 • Je leert om vroegtijdig en constructief eerder je grenzen aan te geven
 • Scary honesty, jezelf eerlijk uiten op een verbindende manier.
  Een ontdekkingsreis naar binnen en een boost voor verbindende assertiviteit met als effect meer rust, begrip en harmonie.

Voor wie

Deze tweedaagse training is ontwikkeld voor iedereen die meer grip en inzicht wil krijgen in hun boze en agressieve gedrag en dat met anderen, die worstelen met vergelijkbare problemen, willen doorwerken.  De groepssetting biedt toegevoegde waarde: je leert van anderen en kunt jezelf spiegelen aan de verhalen die je hoort en de problemen die besproken worden. Ook ervaar je direct hoe anderen op je reageren en wat de gevolgen van je gedrag zijn. Theorie is belangrijk maar ervaring en inzicht zijn dat nog meer. 

Programma

– Ieders persoonlijke thematiek en hoe werkt dit door in jouw gedrag
– Context en triggers
– Relatie tussen stress en agressie
– Communicatie en interactie
– Omgaan met stress en spanning
– Veiligheid en overlevingsstrategieen
– Omgaan met emoties
– Omgaan met afwijzing en angst
– Impulscontrole
– Time-out procedures

Praktische informatie

“Op zondag ging het licht uit. Ik was eenentwintig. ’s Middags was ik nietsvermoedend even op bed gaan liggen. Gewoon om mijn hoofd leeg te maken. Ik kwam mijn bed niet meer uit. Waar het precies misging, weet ik nog steeds niet. Maar ergens die middag gaf mijn lijf aan dat het genoeg was. Ik kon aan niemand uitleggen wat er gebeurde. Ik wist het zelf niet eens. Het leek alsof alle energie uit me was gezogen. Ik was moe, zo vreselijk moe. Het heeft jaren geduurd voordat het licht weer aanging. Ik was toen al heel wat nutteloze doktersbezoekjes verder. Geen enkele arts heeft ooit kunnen vinden waar mijn klachten vandaan kwamen. En zelf weigerde ik te geloven dat de oorzaak bij mezelf lag. Mijn leven lang had ik immers mijn best gedaan om sterk en zelfverzekerd over te komen. Het was dus onmogelijk dat ik door zo’n ‘zwakke’ modeziekte geveld zou zijn. Een burn-out? Welnee, ik niet.”

Bij een burn-out is nooit sprake van slechts één klacht. Het is een ‘vermoeidheidssyndroom’, waarbij de uitputting van energiereserves tot gevolg heeft dat lichaam en geest op meerdere manieren niet meer goed functioneren. Naast gezondheidsklachten zijn er ook gevoelsklachten, zoals zich opgejaagd en depressief voelen.

Ons lichaam maakt geen onderscheid tussen werkstress en privéstress. Gebeurtenissen in ons privéleven zoals een overlijden of een miskraam kunnen net zoveel invloed hebben als een te hoge werkdruk of onprettige werkomgeving. Levensfase en sekse, leefstijl, voeding en beweging blijken hier ook nog een rol in te spelen. Ons karakter is van nog grotere invloed, zijnde een mengvorm van eigenschappen die stress-verhogend en stress-verlagend kunnen zijn. En wat in het verleden is gebeurd kleurt bovendien onze beleving van het heden.

Is burn-out een keuze?
Burn-out kun je zien als een dramatische afsluiting van een levensfase, gekenmerkt door een jarenlange volgehouden levensstrategie in een steeds ongezondere situatie. Het lichaam grijpt in en je loopt vast. Het zal duidelijk zijn dat een complex van factoren de aanzet is tot een burn-out en dat herstel hiervan om een integrale aanpak vraagt. 

Voorkom dat het méér gaat worden en je (opnieuw) vastloopt.
In deze training Kiezen voor Veerkracht of Burn-out, die uit 3 modules bestaat van 2 dagen gaan we per module steeds dieper in op de oorzaken en leer je hoe je de ervaringen van werkdruk, stress of problemen, waar je niet uit lijkt te komen, kunt gebruiken om mee te groeien als mens. We werken vanuit de theorie van Verbindende Communicatie om opnieuw in contact te komen met jezelf en je (werk)omgeving. Je krijgt concrete handvatten om spanningen, conflicten of vermoeidheid op een andere manier te gaan begrijpen en hiermee om te gaan om de kwaliteit van je leven te verhogen. Dit persoonlijk afgestemde en praktische ondersteuningstraject zal hierin een uitkomst voor je kunnen zijn.

Programma inhoud

 • Inzicht in je karakter en persoonlijkheidsstructuur, competenties en talenten en de omgevingsfactoren die van invloed zijn op je functioneren en welzijn. Met behulp van een uitgebreide psychologisch assessment tool gaan we hier dieper op in
 • Overzicht van draagkracht en draaglast, kwaliteiten en valkuilen
 • De handvatten van Verbindend Communiceren in je dagelijks leven. We gaan hiermee concreet aan de slag en werken met verschillende thema’s: zoals omgaan met verlies, boosheid, depressie, schuld en schaamte of omgaan met kracht & macht
 • Je leert te luisteren naar je lichaamssignalen en de betekenis hiervan, je wordt je bewust van wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt
 • Je oefent in werkelijk luisteren en jezelf eerlijk uiten op een manier die bijdraagt aan gezamenlijke verbinding
 • Aandacht voor wat er NU leeft en wat je nodig hebt in de toekomst om te voorkomen dat je verder uit balans raakt
 • Tussentijds krijg je thuisopdrachten en wordt er gewerkt met buddy-ondersteuning

 Resultaat

 • Verbinding met jezelf en je (her)kent je kernbehoeften en drijfveren
 • Zicht op hoe je met jezelf kunt omgaan en je omgeving, doordat je weet wat je nodig hebt en dit kan communiceren
 • Vertrouwen om vanuit je eigen waarden en verlangens te kunnen communiceren
 • Duidelijkheid omtrent wat spanningen of conflicten in je teweeg brengen en hoe je hier anders mee om kunt gaan
 • Meer voldoening over je eigen inzet
 • Meer effectief kunnen samenleven en samenwerken

Praktische informatie

 Genoemde bedragen zijn inclusief:

 • Een afstemmingsgesprek van 15 minuten vooraf per skype/telefoon
 • Een persoonlijke intake- van 30 minuten
 • Drie modules van twee trainingsdagen verspreid over een periode van 2,5 maand in een groep van maximaal 8 deelnemers
 • Een TMA online assessment wat persoonlijk nabesproken wordt en in de groepstraining verder uitgewerkt
 • Syllabus met oefeningen en werkmateriaal.
 • Boek over Verbindende Communicatie: ‘Wat je vindt mag je houden’ door J. van Koert
 • Koffie/thee, versnaperingen, lunch, werkmaterialen

Trainer 
De training wordt gegeven door de ervaren trainer Helmie Willems, internationaal gecertificeerd in Verbindende Communicatie (ofwel Geweldloze Communicatie)

* Deze training is een EHBO bij de acute situatie. Indien nodig is er na afronding de mogelijkheid tot individuele coaching of een ander vervolgtraject
*Voor bedrijven is een rapportage in overleg en tegen meerwaarde mogelijk

Geaccrediteerde trainingen | PE Punten

VINE opleidingen en trainingen hebben van verschillende beroepsverenigingen accreditaties ontvangen. Je kunt hier geaccrediteerde scholingsmogelijkheden vinden die voorzien zijn van deze kwaliteitswaarborgen.

Scroll naar top