Zorg

Voor wie hoofd en hart wil verbinden als professional in de zorg

Wil je zorg verlenen met compassie en tegelijk een gezonde balans ervaren tussen (schijnbaar) tegenstrijdige behoeften? In jezelf, team, maatschap, praktijk, ziekenhuis  of tussen jou en de patiënt? Wil je regie houden over zorg voor jezelf en aan zorg voor anderen in je handelen als zorgprofessional? Zorgprofessional zijn vraagt meer dan alleen inhoudelijke kennis van je vak. Zorg verlenen doet ook iets met jou als mens. De voortdurende veranderingen in de werkinhoud en werkomgeving vragen veel. Je verliest jezelf gemakkelijk uit het oog en tegelijk ben je zelf het belangrijkste instrument voor goed zorgverlenerschap. Kernwoorden hierbij zijn aandacht, veerkracht, compassie en bevlogenheid.


Verbindende Communicatie voor de zorgprofessional, teams en organisatie.
De sleutel tot goed zorgverlenerschap, presterende teams en organisaties is gelegen in hoogwaardige intermenselijke verbindingen. Verbindingen die de bouwstenen zijn die leiden tot meer motivatie en efficiëntie en hiermee tot een hoger output niveau. 
Het succes van organisaties is niet een gevolg van wat ze doen. Het wordt gerealiseerd doordat individuen en teams van moment tot moment bewuste keuzes maken en kiezen wie ze willen zijn. En door empathische verbindingen die worden gecreëerd. Werken en leven vanuit dit inzicht levert aantoonbaar betere relaties op met collega’s, cliënten en patiënten.

Wij trainen en coachenmensen en (zelfsturende) teams in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en welzijns instellingen. De hulpvraag die daarbij wordt gesteld is divers. Eenmaal in contact en in gesprek blijkt dat de behoefte dikwijls ligt bij: teamefficiëntie, teamverbinding, sfeer, motivatie of organisatieverandering.

Onze jarenlange management en directie ervaring in combinatie met onze expertise in Verbindende Communicatie en kennis van empathische communicatie maakt onze trainingen en opleidingen bijzonder. Als geen ander doorgronden we wat mensen drijft en hoe teams werken en kunnen groeien. We spreken de taal en hebben de senioriteit om beweging te genereren waar dat nodig is. Zorgprofessionals en teams in de Zorg kunnen meer floreren als inlevingsvermogen meer ruimte krijgt. VINE maakt juist dát begrip leerbaar.

Voor wie? 
Waar je ook werkt binnen organisaties in de Zorg en Welzijn, Verbindende Communicatie is geschikt voor iedereen die effectiever wil communiceren en constructief wil omgaan met verschillen. Het is fundamenteel onder vele communicatie theorieën en werkt versterkend in alle vormen van communicatie.

10 accreditatiepunten voor BIG-geregistreerde artsen!

Ben je graag bezig met het vergroten van je bewustzijn op het gebied van je eigen waarden, behoeften en verlangens, zowel in je professionele artsenleven als in je privéleven? Wil je zorg verlenen met compassie en daarbij tot een gezonde balans komen tussen (schijnbaar) tegenstrijdige behoeften in jezelf, binnen je maatschap, je ziekenhuis of praktijk, of tussen jou en een patiënt? Dan is onze training Verbindende Communicatie iets voor jou! Deze training helpt je om tot meer diepgang te komen in contact met jezelf, je patiënt en je omgeving, op een heldere en effectieve manier.

In hoeverre ben jij ‘in verbinding’ met jezelf en met de ander?
Tijdens deze opleiding staat ‘inzicht in individuele behoeften’ dan ook centraal. Om van daaruit te leren hoe anders communiceren tot verbinding met de ander leidt. Verbindende Communicatie is ontwikkeld door psycholoog Marshall Rosenberg (Non Violent Communication). Het vormt de weg naar rust en onderlinge verbinding. Het verandert onbewust toegepast aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. Daarom noemen wij het ook liever: Verbindende Communicatie. Toepassing van Verbindende Communicatie zorgt voor een unieke dialoog met grote impact op de kwaliteit van leven en werk.

Je ontwikkelt hierbij andere vaardigheden:

 • een andere manier van spreken en luisteren, voorbij het oordelen
 • beter contact leren maken met dat wat je zelf nodig hebt en dit in je communicatie inbrengen
 • verantwoordelijkheid leren nemen voor de invulling van je eigen behoeften en verlangens en
 • helder krijgen waar de grenzen van die verantwoordelijkheid liggen. “

Na het afronden van de training ben je:

 • in staat om diepgaander contact op te bouwen met de patiënt en dit ook te onderhouden
 • verdergaand begeleidings- en coaching vaardig
 • communicatief sterker en in staat om helder te verwoorden wat er leeft in de ander en jezelf
 • in staat om verbinding te creëren en empathie in te kunnen zetten als kracht en dit toe te passen in contact met de patiënt

Programma:

Dag 1 14.00-20.30u

 • Introductie van de theorie en het procesmodel 
 • Verbindende Communicatie in praktijk, vier bouwstenen 
 • De Basis en het model Waarnemen – Gevoelens – Behoeften – Verzoek 
 • Zelfempathie: verbinden met jezelf, hoe doe je dat? 
 • Herken je eigen triggers en reactiepatronen, omgaan met (zelf)kritiek, 4 manieren van luisteren.

Dag 2 14.00-20.30u

 • Empathisch luisteren en verbinden
 • Verbinden met de ander: diepgaand in verbinding met de ander, hoe doe je dat? Empathisch luisteren
 • Verwarringen rondom empathie en sympathie
 • Empathisch reageren, win-win situaties
 • DINER
 • Passie en werken vanuit betekenis (geven) of zingeving

Praktische informatie:

 • Accreditatie: 10 accreditatiepunten (ABAN) voor alle BIG-geregistreerde artsen zijn toegekend
 • Toelatingsvoorwaarden: Geen vooropleiding nodig
 • Trainers: Anja Nekeman, Elles Bindels en een trainingsactrice
 • Kosten: € 695,- 2x biologisch diner inbegrepen bij de prijs
 • Locatie: Tennis- en Businesscenter Heuvelrug, Doorn
 • Organisatie: Deze training wordt gegeven in samenwerking met de School for Integrative Medicine & Health en is ontwikkeld in samenwerking met deskundige en arts, Elles Bindels
 • Andere zorgprofessionals: De training is voor artsen en psychologen ontwikkeld. Ben je een andere zorgprofessional en wil je toch graag deelnemen, neem dan even contact op 
 • Inschrijven: Binnenkort worden de data in maart/april bekend gemaakt. Wil je je alvast aanmelden? Stuur dan een e-mail naar  welkom@vinetraining.nl of simone@schoolforintegrativemedicine.nl

Diepgaande veranderprocessen initiëren
Wil jij ook graag doordringen tot op de bodem?
Het helemaal doordringen tot je gesprekspartner of cliënt kan lastig zijn. Daarom biedt deze ‘post coach’ leergang jou een krachtige leer- en ontwikkelomgeving. Je leert eerst jezelf te doorgronden op diepere niveaus en hoe je dat kan overdragen.

Dit stelt je in staat om diepgaande veranderprocessen te stimuleren en begeleiden. De in te zetten interventietechnieken vanuit de theorie van Geweldloze Communicatie krijg je zowel verbaal als visueel en praktisch aangereikt en ondersteunen om de aangereikte kennis zelf te onderzoeken en ervaren. Het leren van elkaar is een natuurlijk gevolg.

Je komt in verbinding met je persoonlijke thema’s en kernbehoeften. Het wordt dus ook een ontmoeting met jezelf.  Deze persoonlijke groei kan volledig ten dienste komen van jouw succesvolle coaching en begeleiding zodat je echt van betekenis bent én het verschil kan maken.

Module 1: Transformatie
Bijdragen aan een andere kwaliteit van leven: Empathisch luisteren in de coachrol en compassievol spreken. Het transformeren van oordelen en woede door middel van ‘Needs Based Coaching’.

Module 2: Zingeving
Zingeving, mededogen en Verbindend Communiceren als interventie in het leven van je coachee: Omgaan met lijden en verdriet door gewoonten en patronen te veranderen.

Module 3: Schoonheid van behoeften
Zorg en aandacht voor de balans in je coachee; leren delen wat je geleerd hebt. Aandacht voor de schoonheid van universele menselijke behoeften. Er wordt transformerend gewerkt met schaamte, schuld, depressie en dilemma’s.

Module 4: Compassievol leven
Je coachee stimuleren in compassievol leven en geven in de dagelijkse praktijk: Het opheffen van blokkades in interactie met de omgeving. Dialoog voeren in complexe situaties, het waarderen van verschillen, ‘Scary Honesty’ en negatieve gedachten transformeren naar verwondering en nieuwsgierigheid.

Jouw resultaten

 • Verregaande internalisering van Marshall Rosenberg’s gedachtegoed door
 • Verdere verdieping in de theorie van Geweldloze Communicatie
 • Integratie door praktische werkvormen en methodieken
 • Empathie kunnen inzetten op 3 niveau’s: zelfempathie, empathisch luisteren en compassievol reageren
 • Omvormen van oordelen en woede naar verbinding met ‘Needs Based Coaching’
 • Transformerend kunnen werken met schaamte, schuld, depressie en dilemma’s
 • Ontwikkelen van meer zelfsturing vanuit kernbehoeften
 • 6 PE punten voor bij- en nascholing vanuit EMCC-NOBCO

Borging in de praktijk

Wij realiseren borging van de theorie/het geleerde in de praktijk door:

 • Speciaal opgeleid en senioriteit van 2 internationaal gecertificeerde NVC trainers/coaches
 • Intensieve interactie tussen deelnemer en trainers
 • Maximale ruimte voor individuele aandacht
 • Ervaringsgerichte manier van opleiden
 • Beperkt aantal deelnemers

Internaliseer Verbindend Communiceren
De basis van het model van Verbindend Communiceren is:
waarnemen – gevoelens – behoeften – verzoek. Tijdens dit leertraject wordt dit model verder uitgediept. De nadruk ligt op het ervaren van gevoelens en behoeften, het niveau waarop we wezenlijk geraakt worden. Je komt hierdoor in contact met je kernbehoeften.

Praktijkgericht
We helpen je om de resultaten van de ontmoeting met jezelf op een diep niveau te internaliseren. Dit door veel van de door jou te behalen resultaten te oefenen in gevarieerde coaching werkvormen. Daardoor leer jij tijdens het oefenen jezelf in te zetten als instrument om:

 • Tot de kern te komen van wat er leeft bij je cliënt wat leidt tot inzicht en begrip
 • De cliënt eigenaar te laten worden van zijn of haar kernbehoeften

Voor wie?
Dit leertraject is bedoeld voor jou als leidinggevende, HR professional, coach, psycholoog of therapeut als je je verregaand wilt ontwikkelen tot een krachtige en onderscheidende begeleider van zowel individuele als organisatorische vraagstukken.

Trainingsopbouw
Deze leergang bestaat uit vier modules van twee dagen. Drie oefengroep avonden.
Doorlooptijd van de vier modulen is ongeveer zes maanden.

Praktische informatie

 • Inschrijving is mogelijk na 4 dagen basisopleiding in Verbindende/ Geweldloze Communicatie bij een NVC-gecertificeerde trainer
 • Investering: € 1995,-  incl. koffie/thee, lunch en excl. € 400,- materiaalkosten,
  de opleiding is vrijgesteld van BTW
 • Module 1 t/m 4 plus 3 oefenavonden: Anja Nekeman en Martijn Ceelen
 • Lestijden: 10.00 tot 17.00 uur
 • Locatie: Tennis- en Businesscenter Heuvelrug
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
 • NOBCO/ EMCC: Het NOBCO stelt minimaal 6 PE punten beschikbaar
 • Studiebelasting: Totaal 82 uur waarvan 70 contacturen en 12 uren zelfwerkzaamheid. De contacturen zijn verdeeld over modules van twee dagen plus oefengroep avonden.

Verbinding als motor voor professionele samenwerking in teams
Werken aan teamverbinding én resultaat met professionals.
Wil jij ook graag gebruik maken van de kracht van verschillen in jouw team? Het coachen, managen of sturen van (autonome) professionals kan een hele uitdaging zijn.

In dit leertraject krijg je verbindende tools aangereikt om de behoeften en capaciteiten van teamleden en de organisatie op te lijnen. Als teamcoach leer je praktische tools in te zetten afgestemd op het teamniveau en patronen te ontdekken in de communicatie binnen het team. Je sluit aan bij wat betekenisvol is in het hier en nu. Zelforganiserende teams kunnen zo werken aan hun eigen fundament.

Het doel is om het leervermogen van het team te vergroten en eigenaarschap te nemen voor de kwaliteit van verbinding en het eigen leerproces.
Je werkt o.a. met een Geweldloze Communicatie variant van Scrum en de 5 kritische succesfactoren van Marijke Lingsma om teamresultaat EN verbinding te bereiken. Daarnaast leer je gebruik te maken van de Convergent Facilitation methode van Miki Kashtan, om zelfsturing en co-creatie bij duurzame besluitvorming te bevorderen, ‘consent’ is hier een onderdeel van.

Om spanning te houden in je team en conflicten productief te maken, krijg je handvatten om je team conflictvaardig te maken. Tenslotte geven we jou als ‘team coach’ en het team instrumenten om successen op te kunnen schalen naar een hoger prestatieniveau.

Module 1: Verbinding en Resultaat als Team

 • Verbinding en resultaat M1 team
 • De vijf kritische succesfactoren voor Verbindende Communicatie in teams
 • C. teaminterventies in het hier en nu
 • C. teamlid en eigenaarschap, verantwoordelijkheid en autonomie
 • Borgen continue teamverbetering met Scrum

Module 2: Faciliteren Besluitvorming in Teams

 • Verbinding en resultaat M2 team
 • Resultaat en plezier vanuit de kracht van verschillen
 • Besluitvorming vanuit Verbindende Communicatie: in de praktijk
 • Balanceren van tijd en kwaliteit van besluiten via Convergent Facilitation interventies
 • Van Feedback naar Feedforward

 Module 3: Conflictvaardigheid in Teams

 • Verbinding en resultaat M3 team
 • Conflictvaardigheid in een team
 • Stimuleren van zelf verbinding als het spannend wordt
 • Vijandbeeld proces voor de-escalatie op de trap van Glassl
 • Productief maken van conflicten

 Module 4: Opschalen Team Succes naar organisatieniveau

 • Verbinding en resultaat M4 team
 • Opschalen van team ontwikkeling naar organisatie ontwikkeling
 • Empathie factor als transformerende kracht
 • Bruggen bouwen in veranderings processen
 • Re-inventing organizations

 Jouw resultaten

 • Krachtige vertaling van Marshall Rosenbergs gedachtegoed naar teamniveau
 • Verdieping en verbreding van de theoretische modellen van: Convergent Facilitation, Scrum en feedback en Conflictvaardigheid in teams
 • Praktische tools voor faciliteren, bemiddelen en coachen op basis van ieders behoeften
 • Transformerend kunnen werken bij teamconflicten, weerstand, of juist bij te veel aan harmonie
 • Je kunt op een verbindende wijze interventies doen die bijdragen aan een gezond en vitaal teamklimaat
 • Beinvloeden van de ‘onderstroom’ in teams

Borging in de praktijk
Wij realiseren borging van de theorie en het geleerde in de praktijk door:

 • Senioriteit en praktijkkennis van 2 internationaal gecertificeerde trainers/teamcoaches
 • Maximale ruimte voor zelfsturing door professionals in de groep
 • Krachtige combinatie van training en werkvormen die je zelf als teamcoach ook uitstekend kunt gebruiken met je team

Voor wie?
Dit leertraject is voor teamcoaches, zelfstandig ondernemers, leidinggevenden en managers, projectleiders, teamleiders die Verbindende Communicatie wil leren toepassen in Teams binnen organisaties.

 Praktische informatie

 • Toelatingsvoorwaarden: Geen vooropleiding nodig
 • Locatie: Tennis- en Businesscenter Heuvelrug
 • Investering: Wij bieden de 4 modules aan als 1 geheel voor € 1995,- dit is inclusief lunch, koffie/thee en versnapering. Vrijgesteld van BTW.
Scroll naar top