Verbindende | Geweldloze Communicatie: de APK voor de POLITIE organisatie

Verbinden is het moment dat je je echt gehoord en begrepen voelt door de ander. Dan is er duidelijkheid in combinatie met nabijheid, dit geeft ruimte en energie en is extra van waarde op die momenten dat er sprake is van een verschil in opvatting of beleving. Het proces van verbinden is te leren, als een dans. Het doel is helder én tegelijk vraagt het om in het proces gerichte stappen te kunnen zetten binnen een kader. Verbindende Communicatie biedt dit kader helder en gericht in 4 stappen en 3 processen die de weg vormen naar het creëren van verbinding.

Kun je het perspectief, het beeld van de wereld van de ander aannemen? Zonder het ermee eens te zijn gewoon omdat iedereen verschillend is? Hiermee bedoel ik: kun je neutraal zonder oordelen wat je ervan vindt, de ander ontvangen vanuit een open nieuwsgierigheid naar verschillen? Zo van: Goh, interessant ik hoor hier een heel andere mening…..

Kun je als je hiervan iets vindt dit neutraliseren op een manier die rust en ontspanning geeft? Die empathie oproept wellicht voor jezelf en/ of voor de ander(en)? Hoe gaat je interne dialoog en wat vertel je jezelf. Een verschil (in visie, werkwijze, tempo) kan een aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Je hebt last van de consequenties van het verschil en wil graag dat het anders gaat. Wellicht worstel je met de gedachte hoe je jouw beste versie, vorm of werkwijze geregeld kan krijgen. Aannames of oordelen worden vaak bevestigd en er ontstaat wij/zij denken en ieder probeert zijn gelijk te halen. Een toon is gezet. Dit is een beleving van afgescheiden zijn van collega’s, teams en organisatie.  

Kun je vervolgens vanuit die neutraliteit weer uitreiken naar de ander met empathie en vertrouwen? Of zit je vol met onprettige gevoelens en is er geen ruimte het verschil?

Kun je vervolgens opnieuw uitreiken naar de ander vanuit de neutraliteit en besef dat als je uitreikt je opnieuw kunt verbinden. De verschillen onderzoeken en de dialoog aan te gaan, verbindend te luisteren in plaats van reageren of je gelijk te willen halen.

Ons werk binnen de POLITIE organisatie

Ons werk vanuit Verbindende Communicatie binnen de POLITIE organisatie gaat hierover. Vanuit het besef dat onder het uniform mensen werken met menselijke eigenschappen die aandacht en onderhoud nodig hebben. Net als in het filmpje helder wordt verwoord; “…anders ga je kapot.”.

We zijn dankbaar om bij te dragen aan meer medemenselijkheid en veiligheid binnen de POLITIE organisatie omdat dit ook bijdraagt aan medemenselijkheid en verbindingsvaardigheid naar de burgers in onze samenleving.

Anja Nekeman

Brochure download

Een lijst met behoeften én gevoelens die aanwezig kunnen zijn als behoeften wel of niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om je woordenkennis over gevoelens en behoeften te verhelderen en te vergroten. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de behoeften en gevoelens lijst aan.

Brochure download

Geweldloze Communicatie draagt bijzonder bij aan rust en onderlinge verbinding. Het verandert onbewust aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. Het leidt tot harmonie tussen mensen. Kiezen voor het aanleren en implementeren van Geweldloze Communicatie in je leven, reikt veel verder dan alleen het gebruik van andere woorden.

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor particulieren aan

Brochure download

Wil je dat je met plezier en energiek je werk kunt doen? Je team enthousiast en gemotiveerd samenwerkt?Medewerkers en leidinggevenden opgewekt, tevreden en betrokken zijn?

Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie iets voor jouw organisatie!

Neem meteen een kijkje en vraag hieronder de brochure voor professionals & teams aan